Tientallen bewonersinitiatieven ondersteund door POZO

Vijftig van de tachtig bewonersinitiatieven die in de periode augustus-oktober 2013 werden ingediend in Amsterdam Zuidoost zijn geworven door het POZO-team.

Dit team wordt al 3 jaar door B&A ingezet voor de uitvoering van het Participatie- en Opbouwwerk Zuidoost (Amsterdam). POZO kent de focusgebieden Holendrecht, Reigersbos en Bijlmercentrum op haar duimpje en weet als geen ander wat er komt kijken bij het ondersteunen van bewoners die een activiteit of evenement in en voor de wijk op touw willen zetten.

Stadsdeel Zuidoost vroeg het POZO-team om in de periode augustus 2013-maart 2014 vanuit het programma Hervorming Stedelijke Vernieuwing bewonersinitiatieven in de focusgebieden te stimuleren en te ondersteunen. Het HSV-programma is een groot vernieuwingsprogramma in de focusgebieden in Zuidoost en bestaat uit allerlei verbeterprojecten, waaronder de bewonersinitiatieven, waarbij bewoners samen ideeën bedenken en uitvoeren die goed zijn voor de wijk en haar bewoners.

“Dat snel en effectief mobiliseren is precies de kracht van POZO,” vertelt Marian Duff. Voor het team van POZO, dat bestaat uit Kenneth Macnack, El Hossaine Boulachioukh, David Bastiaans en Marian Duff, kwam deze opdracht bovenop de reguliere opdracht. Maar daardoor lieten ze zich niet ontmoedigen. Nog dezelfde week trokken ze de wijken en de buurten in om met zoveel mogelijk mensen in contact te komen: de Venserpolder, F-D-H buurt, de E-G-K buurt, Vogeltjeswei, Driemond en Gaasperdam. Ze luisterden naar wat bewoners van hun buurt vonden, wie ze kenden en kwamen zo bewoners op het spoor die ideeën hadden om een bijdrage te leveren aan hun buurt. Het team van POZO verbond mensen en organisaties met elkaar, faciliteerde, adviseerde en ondersteunde de meest uiteenlopende initiatieven.

In de periode augustus 2013 – oktober 2013 zijn in totaal 80 initiatieven ingediend en goedgekeurd, waarvan POZO er 50 heeft geworven. In november waren er twee bijeenkomsten voor alle indieners, waarbij ze elkaar inspireerden met hun ideeën om de wijk te verberen. Neem bijvoorbeeld ‘Sinterklaas bestaat’; een Sinterklaasfeest compleet met regenboogpieten en cadeautjes voor klanten van de voedselbank. En de glossy voor jongeren uit de buurt, gemaakt door jongeren uit de buurt.

Door deze extra ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven werd de leefbaarheid en sociaal-economische positie van bewoners verbeterd. Voor de initiatieven gold dat er voorrang werd gegeven aan initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, de zelfredzaamheid van bewoners, de wijkeconomie of de jeugd.

 

Bericht: 2014