Gezamenlijke huisvesting jongeren en statushouders is een succes

Eind vorig jaar (2017) is in Amsterdam-Oost een pilot gestart met een woonlocatie waar ongeveer 96 Nederlandse jongeren en jonge statushouders van 18 tot en met 27 jaar samen onder één dak wonen. Het doel van het woonproject LOhuizen is om alle bewoners een goede thuisbasis te geven. Om dit te bereiken hebben de bewoners van LOhuizen, samen met de buurt, een community opgebouwd.

Annemiek Kroone, sociaal werker bij onze uitvoeringsorganisatie Civic Amsterdam, is de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij dit project. Zij vervulde een brugfunctie tussen de bewoners van LOhuizen en het zorg- en ondersteuningsaanbod in de wijk. De pilot is onlangs geslaagd bevonden en de gemeente Amsterdam, heeft een voorstel gedaan om deze werkwijze ook bij andere wooncomplexen uit te voeren. 

Buurtnetwerk

Om ‘goed te landen’ in een nieuwe omgeving hebben nieuwkomers verbinding nodig en een netwerk van mensen bij wie ze terecht kunnen met vragen en problemen. Annemiek Kroone is inmiddels het vertrouwde gezicht voor de statushouders van project LOhuizen wanneer het gaat om zorg- en ondersteuningsvragen.

Kroone: “Als oorspronkelijk geschoold Cultureel Antropoloog kon ik mijn hart ophalen in alle contacten met bewoners uit allerlei windstreken. Ik snapte ook het proces van een wij-cultuur in verhouding met onze ik-cultuur en de misvattingen hierover. Ik vond het project vanaf dag 1 een prachtig avontuur.” Kroone kwam zeer uiteenlopende situaties tegen. “Ik heb een bewoner opgevangen die het niet meer zag zitten omdat hij had gehoord dat zijn partner niet naar Nederland mag komen. Maar ik heb ook veel mensen begeleid naar andere hulpverlening zoals naar een psycholoog voor een trauma behandeling, huisartsen en tandartsen. Het gaat daarbij niet alleen om het koppelen van mensen aan de juiste zorg maar vooral ook bewaken dat de gesprekken daadwerkelijk plaatsvinden. Een telefoontje van een medewerker van VluchtelingenWerk met de vraag waar bewoner M. was, zorgde er voor dat ik M. letterlijk uit zijn huis haalde om te zorgen dat hij de afspraak niet miste. Naast het koppelen van nieuwkomers aan zorg en taallessen heb ik ook bestaande wijkactiviteiten bij hen onder de aandacht gebracht. Een van de statushouders geeft nu ICT les aan kinderen. De familieherenigingen waren natuurlijk de krenten in de pap.”

Inmiddels weten de bewoners van LOhuizen ook de weg naar Civic Amsterdam goed te vinden. Zo hebben inmiddels twee statushouders proefgedraaid bij de buurtmaaltijden van Civic Amsterdam en is een statushouder als vaste vrijwilliger gestart en begonnen met zijn cursus HACCP.

Een levendige community

Niet alleen de nieuwe bewoners hechten waarde aan ontmoeting ook bij de buurtbewoners is er behoefte aan onderling contact. Van de bewoners van LOhuizen wordt verwacht dat ze als goede buur allemaal een steentje bijdragen aan een levendige community. Bewoners worden aangemoedigd en geholpen om samen dingen te ondernemen zoals koken, filmavonden en spelletjes organiseren. Voor medebewoners maar ook voor de buurt. Dit bevordert niet alleen de integratie van de statushouders maar creëert ook een fijne leefomgeving. Eind juni organiseerden bewoners van het project een buurtfeest, waarbij gekookt werd, muziek uit alle windstreken gespeeld werd en uitgebreid onderling werd kennisgemaakt.

Over LOhuizen

Woningcorporatie de Alliantie, gemeente Amsterdam, Socius Wonen, Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied en buurtorganisatie BOOST zijn de vijf samenwerkingspartners binnen dit maatschappelijk betrokken woonproject. De pilot liep tot 1 september 2018. Het is nu aan de Amsterdamse coalitie of er extra uren vrij komen voor sociaal werkers voor dit project of voor vluchtelingen in het algemeen in de wijk.

In Watergraafsmeer worden binnenkort twee nieuwe woonprojecten voor jongeren geopend en hopelijk kan de werkwijze van LOhuizen gekopieerd worden bij deze twee projecten. Civic Amsterdam heeft aangeboden de opgedane kennis met project LOhuizen te delen met welzijnsorganisatie Dynamo, die deze woonprojecten zal begeleiden.

Civic Amsterdam is onderdeel van B&A.

Onze organisaties