HBO opleiding Ad Sociaal Financiële Dienstverlening is geslaagd voor de kwaliteitscontrole van NVAO

Een goed en leuk bericht van Barbara Boom, onderwijsmanager Sociaal Domein Educatie aan de Hogeschool Rotterdam. De hbo opleiding Ad Sociaal Financiële Dienstverlening, waar Yentl van Heest namens B&A zeer nauw betrokken is geweest bij de invulling en ontwikkeling, is geslaagd voor de kwaliteitscontrole van NVAO.

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) versterkt hoger onderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De commissie van de NVAO was zeer te spreken over de landelijke en regionale samenwerking met mbo’s, hogescholen en het werkveld.

Yentl heeft ruime ervaring in het werkveld van het sociaal domein en heeft die kennis en ervaring ingezet om de opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening te versterken. Naast het ondersteunen bij de invulling en de ontwikkeling van lesmethodes, geeft Yentl wekelijks colleges aan de Hogeschool van Rotterdam.

Yentl:

“Het is enorm goed nieuws dat de opleiding SFD de goedkeuring heeft ontvangen van de NVAO. Enerzijds is het een mooie bevestiging van het werk van alle samenwerkende partijen, anderzijds is het vooral ook goed voor het sociaal domein dat er dergelijke kwalitatief goede opleidingen zijn. Dat is immers de toekomst van sociale dienstverlening!”

December 2017

 

Sinds december 2018 is Yentl niet meer werkzaam bij B&A.