Inspiratiemiddag voor intensieve jongerencoaches

Speciaal voor Rotterdamse jongerencoaches vond maandag 12 november jl. een inspiratiemiddag plaats.

Nane Akpa (Futuro, onderdeel B&A) en Nadia Barquioia (JOZ) hebben deze middag georganiseerd met als doel om met elkaar te blijven werken aan de doorontwikkeling van de methodiek intensieve jongerenaanpak. Daarnaast stond de middag ook in het teken van elkaar inspireren.

Er waren jongerencoaches aanwezig van Enver, Exodus, wmo radar, JOZ, Humanitas en Futuro. Het was een geslaagde middag, waarop veel onderwerpen aan bod kwamen, van profilering tot aan deskundigheidsbevordering en waarin een hoop energie los kwam bij de aanwezige bevlogen jongerencoaches.

‘Het was een middag gevuld met interessante invalshoeken en inspirerende workshops waar jongerencoaches uit alle delen van Rotterdam met elkaar ervaringen konden uitwisselen.’
Chanel Hoogendoorn – jongerencoach Futuro

‘Missie geslaagd!! Wat ben ik trots dat ik jongerencoach ben, deze dag is met heel veel liefde en passie georganiseerd voor ons.’
 Rowan den Hollander – jongerencoach Enver

Programma vol inspiratie

Na een plenaire lezing door Jeroen van den Broek over online straatcultuur volgden diverse workshops, vormgegeven door verschillende organisaties.

Zo gaf de Behrgroep een workshop over multicultureel vakmanschap, GewoonHR ging met jongerencoaches aan de slag op het gebied van profilering en netwerken.

Nane Akpa begeleidde samen met Lara van der Well (Exodus) de workshop methodische handreiking buiten de lijntjes kleuren. In deze workshop is de bestaande notitie ‘buiten de lijntjes kleuren’ herijkt. Jongerencoaches zijn bevraagd naar hun ervaringen met en visie op het profiel van de jongerencoach, de positie van de jongerencoach in het wijknetwerk en methodisch handelen. De verzamelde input uit deze workshop wordt verwerkt in een methodische handreiking die begin 2019 gereed zal zijn.

De middag werd afgesloten met een optreden van ‘spoken word’ artieste Mariana Hirschfeld.

Ook voor 2019 staan er inspiratiemiddagen op de agenda

Zowel in combinatie met de directie Veiligheid en Onderwijs van de gemeente Rotterdam, als enkel met jongerencoaches onder elkaar.

Onze organisaties