Jonge kracht

Afstudeeronderzoek naar de Jongeren Service Punten Amsterdam

Als onderdeel van de master Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, moeten studenten stage lopen bij een onderzoeksbureau of (beleids)afdeling van een organisatie. Het onderzoek tijdens de stage vormt de basis voor de masterscriptie. Ik wilde graag onderzoek verrichten in het sociaal domein, omdat hier mijn interesse ligt. Een stage op de adviesafdeling bij B&A sloot hier perfect op aan.

Evaluatie Jongeren Service Punten Amsterdam

Tijdens mijn stage kreeg ik vanuit advies- en projectbureau Futuro, onderdeel van B&A, de opdracht om een (kwantitatief) onderzoek te verrichten naar de Jongeren Service Punten in Amsterdam (locatie Amsterdam West en Amsterdam Nieuw-West). Het doel van mijn masterscriptie was het evalueren van de Jongeren Service Punten door in kaart te brengen hoe succesvol zij zijn in het begeleiden van jongeren naar werk of scholing/stage. Wat is de achtergrond van de jongeren en in hoeverre beïnvloeden deze achtergrondkenmerken de doorstroom naar werk of scholing/stage? Zijn er verschillen tussen het Jongeren Service Punt in Amsterdam West en Amsterdam Nieuw-West? Deze vragen zijn beantwoord in mijn masterscriptie.

Beschrijving achtergrond jongeren

Het merendeel van de jongeren komt binnen met de hulpvraag werk (68,2 procent) en stroomt uiteindelijk succesvol door naar werk (49 procent). Dit zijn voornamelijk mannen (58,1 procent) van 19 jaar en ouder (70,1 procent), die een Nederlandse nationaliteit hebben (56,3 procent) en geen startkwalificatie bezitten (72,3 procent). Zij wonen in een gezin met maximaal één ouder (51,1 procent), beoordelen het sociale netwerk als positief (81,1 procent) en zijn niet in aanraking geweest met de politie/justitie (77,1 procent).

Kans op doorstroom naar werk of scholing/stage

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de kans op doorstroom naar werk of scholing/stage niet wordt vergroot wanneer jongeren in het bezit zijn van een startkwalificatie of afkomstig zijn uit een tweeoudergezin. Daarentegen hebben jongeren die niet in aanraking zijn geweest met de politie/justitie een grotere kans om door te stromen naar werk of scholing/stage, in vergelijking met jongeren die wel een crimineel antecedent hebben.

Verschillen tussen het JSP in West en Nieuw-West

De kans op doorstroom naar werk of scholing/stage is groter bij het Jongeren Service Punt in Nieuw-West dan bij het Jongeren Service Punt in West. Verder is uit mijn onderzoek gebleken dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Bij de locatie in Amsterdam West hebben mannen een grotere kans om door te stromen naar werk of scholing/stage. Bij het Jongeren Service Punt in Amsterdam Nieuw-West wordt het tegenovergestelde gevonden. Hier hebben vrouwen een grotere kans om door te stromen naar werk of scholing/stage.

Van stagiair naar werknemer

Na een stageperiode van 6 maanden, heb ik veel geleerd op het gebied van beleidsonderzoek en het leveren van advies. De stagebegeleiding en betrokkenheid van collega’s hebben bijgedragen aan het succesvol afronden van de master Sociologie. Vanaf deze maand mag ik als junior adviseur het adviesteam van B&A versterken.