Leergang Integrale Aanpak Sociale Veiligheid

Vergroot uw slagkracht bij de aanpak van problematisch groepsgedrag en criminaliteit!

Wilt u weten hoe u de verbinding legt tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein bij de aanpak van problematisch groepsgedrag en criminaliteit? Heeft u behoefte aan een integrale, efficiënte en effectieve manier van samenwerking binnen uw organisatie, maar ook met andere organisaties op het gebied van jeugdoverlastbestrijding? Wilt u meer weten over privacyvraagstukken en informatie-uitwisseling? Dan is de leergang Integrale Aanpak Sociale Veiligheid wellicht iets voor u! In een hands-on leeromgeving deelt u kennis en ervaring met andere deelnemers door middel van praktijkgerichte casussen die u meeneemt.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor gemeentelijke regisseurs en/of beleidsmedewerkers die een gemeentelijke regierol hebben in de integrale aanpak van problematisch groepsgedrag en criminaliteit.

Praktijkgerichte casus

In de leergang gaat het nadrukkelijk om in de actie te leren. Daarom werken we met een praktijkgerichte casus. Deze casus betreft een wijk of problematische groep binnen uw gemeente. Verworven kennis en ervaringen past u direct in de praktijk toe.

Doelstelling

Het doel van de leergang is het aanleren van vaardigheden die u direct in de praktijk kunt toepassen en het leggen van verbindingen tussen verschillende domeinen. Door middel van intensieve ondersteuning tijdens de lessen wordt gekeken hoe u uw netwerk van professionals kunt betrekken bij de aanpak van problematisch groepsgedrag en criminaliteit.

U neemt uit de leergang mee:

 • Een kennisverrijking op uw specifieke situatie toegespitst door casussen en ervaringen vanuit uw gemeente;
 • Handvatten voor het ontwikkelen van synergie in de samenwerking tussen het sociaal- en veiligheidsdomein;
 • Een verbreding van uw interventierepertoire;
 • Handvatten om nog beter invulling te geven aan de gemeentelijke regierol op jeugd en veiligheid;
 • Het signaleren van problematiek die effectief handelen in de weg staat, en de tools om deze te doorbreken;
 • Een koppeling van de verworven kennis en vaardigheden aan uw eigen praktijk.

Programma

Binnen het programma leert u problematisch groepsgedrag en criminaliteit stapsgewijs aan te pakken.

In de opleiding kijken we naar uw casus vanuit drie niveaus:

 • de jongere en het gezinssysteem;
 • het netwerkverband of de wijk;
 • de gemeente.

De focus ligt voornamelijk op integraal samenwerken binnen organisaties – en met – externe organisaties. We maken de verbinding tussen praktijk en theorie. Storytellers vormen een onderdeel van het lesprogramma. En nemen u mee in de dagelijkse werkpraktijk zoals regisseurs uit het veld, politie, het wijkteam en het Openbaar Ministerie. Actuele thema’s, maatschappelijke ontwikkelingen zoals social media, straatcultuur, intergenerationele problematiek, grensoverschrijdend seksueel gedrag en LVB komen terug in het programma. Het programma wordt afgestemd en op maat gemaakt voor de groep deelnemers van de leergang. Dit betekent dat er, afhankelijk van de wensen en behoeften, gedurende de leergang extra modules toegevoegd kunnen worden.

Binnen de leergang leert u werkprocessen (focussen, informatie en analyse, aanpakken, monitoren) aan elkaar te verbinden en toe te passen in de rol van gemeentelijke regisseur. Dit zijn parallelle werkprocessen die continu naast elkaar bestaan, in elkaar overlopen en elkaar beïnvloeden.

 • Focussen: Welke koers wordt gevaren en welke kaders zijn er gesteld binnen uw gemeente? Zijn er verschillende visies op overlast in de wijk en hoe kan er het beste invulling gegeven worden aan de regierol? Welke structuur ligt daaraan ten grondslag? Welke partners zijn van belang in de samenwerking binnen een integrale aanpak?
 • Informatie en analyse: Welke informatie heeft u nodig? En waar kunt u deze informatie vinden? Is er zicht op de problematische groep en is er een goed zicht op de wijk? Hoe kunnen we dit plaatje completer maken? Waar moet aan worden gedacht bij het opstellen van een focuslijst?
 • Aanpakken: Welke interventies kunnnen worden ingezet op de gebieden van persoons en- gezinsgerichte interventies, groepsgerichte interventies en interventies gericht op de fysieke omgeving?
 • Monitoren: Wat levert de aanpak op? Hoe worden effecten op een persoon, gezin, groep of de omgeving gemonitord? Waarom is goede monitoring van belang? Welke indicatoren stel je op en wat zeggen deze over het doelbereik?

Al deze vragen komen aan bod tijdens de leergang Integrale Aanpak Sociale Veiligheid.

Praktische informatie

Studiedagen

Start: 1 februari 2019
Lesdag: Vrijdag
Duur: 1 jaar

Locatie

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Studiebelasting en duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 12 driewekelijkse bijeenkomsten van 8 uur. Naast deze bijeenkomsten vereist de opleiding 4 uur aan zelfstudie en praktijkopdrachten per week.

Kosten

€ 5.850,-

Download de folder

Meer weten of inschrijven?

Voor meer informatie of om u in te schrijven neemt u contact op met drs. Otto Schildknegt, coördinator leergang integrale aanpak sociale veiligheid via o.schildknegt@bagroep.nl of 06-28414145.

Leergang ontwikkeld door Futuro in samenwerking met Hogeschool Leiden.

 

Nieuws

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Stel uw vraag per mail aan:

Otto Schildknegt

o.schildknegt@bagroep.nl
Lees meer over Otto Schildknegt