Nauwere samenwerking madi’s op het gebied van schuldhulpverlening

De gemeente Amsterdam is in 2014 naast de reguliere inzet op schuldhulpverlening gestart met het Programma Schuldhulpverlening. Het programma heeft als doel in de bestuursperiode 2014-2018 een verbeterslag te maken in de schuldhulpverlening in Amsterdam onder andere door betere samenwerking tussen de verschillende maatschappelijk dienstverleners. Civic Amsterdam, uitvoeringsorganisatie van B&A, zet zich in voor bewoners van Amsterdam Oost en is een van de deelnemende organisaties aan het Programma Schuldhulpverlening.

Hoge drempel

Er bestaat een hoge drempel om hulp te zoeken voor geldproblemen. Dat heeft verschillende oorzaken. Bewoners durven bijvoorbeeld geen hulp te zoeken omdat er een taboe rust op financiële problemen. Of ze achten de stap om hulp te zoeken te groot. Eén van de pijlers van het Programma Schuldhulpverlening is de drempel te verlagen om bewoners met financiële problemen aan tafel te krijgen. Wanneer dat gebeurt, is de eerste stap gezet en kan er van daaruit een plan van aanpak worden ontwikkeld.

Informatievoorziening

Bewoners die hulp willen zoeken, voelen zich vaak verloren in de wirwar aan informatie. Folders en websites zijn vaak moeilijk te begrijpen. Het Programma Schuldhulpverlening zorgt voor eenvoudigere informatievoorziening. En stuurt aan op het overbrengen van éénzelfde boodschap richting bewoners vanuit de verschillende maatschappelijke dienstverleners.

Succesvolle samenwerking

Eén van de succesvolle samenwerkingen tussen de verschillende maatschappelijke dienstverleners is de training ‘Wegwijs in Schuldhulp’. Deze training wordt gegeven door onder andere schuldhulpverleners van Civic Amsterdam aan hulpverleners van andere organisaties. Deze hulpverleners leren hoe ze schulden bij cliënten kunnen herkennen (vroegsignalering) en hoe het gehele proces van schuldhulpverlening werkt.

Deze training van professionals, voor professionals is – stadsbreed – erg succesvol: tot nu toe zijn er 1400 aanmeldingen van geïnteresseerde hulpverleners. Er wordt nu ook een speciale training ontwikkeld voor vrijwilligers. In opdracht van de gemeente bekijkt Civic Amsterdam, samen met collega-organisaties Doras en Dynamo de mogelijkheden om de training ook in te zetten voor klantmanagers van het UWV. Zo  kunnen klantmanagers financiële problemen in een vroeg stadium herkennen bij hun cliënten.

Wegwijs in Schuldhulp is niet het enige samenwerkingsproject. Voorbeelden van andere projecten zijn het ‘Grip op je geld-spreekuur’. Tijdens dit spreekuur kunnen bewoners terecht om hun administratie op orde te krijgen. Ook is er het project ‘Vroeg Eropaf’, een programma waarin schuldeisers zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars energieleveranciers, Belastingdienst, CJIB en Waternet zo vroeg mogelijk een betaalachterstand signaleren. Medewerkers van Civic Amsterdam, wanneer het bewoners in Amsterdam oost betreft, nemen contact op met de betrokken bewoners en ondersteunen hen bij het oplossen van betalingsachterstanden. Daarmee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat schulden verder oplopen en/of escaleren in bijvoorbeeld een huisuitzetting.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het programma Schuldhulpverlening of de verschillende projecten die Civic Amsterdam uitvoert op het gebied van schuldhulpverlening?

Neem contact op met Rob de Bruijn, teamleider Schuldhulpverlening.
E: r.bruijn@civicamsterdam.nl
T: 020 665 8001

Civic Amsterdam is onderdeel van B&A.

 

Bericht: juli 2016