Negen welzijnsorganisaties in Amsterdam-Noord bundelen hun kracht in Samen Noord

Negen organisaties, waaronder Civic Amsterdam, hebben in opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord de handen ineen geslagen om de komende drie jaar de Noorderlingen nog beter van dienst te zijn. Wij willen dat alle inwoners in Amsterdam-Noord straks prettig wonen en leven, de bewoners elkaar helpen, steunen en zichzelf ontwikkelen. Vandaag (28 september) heeft Civic Amsterdam samen met de andere organisaties het samenwerkingsconvenant getekend en vanaf 1 oktober 2017 gaat Samen Noord officieel van start.

Samen sta je sterker

De meeste organisaties werkten al in Amsterdam-Noord, ieder met een eigen opdracht. Omdat je samen sterker staat, heeft Civic Amsterdam samen met de acht andere organisaties de afgelopen anderhalf jaar geïnvesteerd om van ‘samen werken’ naar ‘samenwerken’ te groeien. Inhoudelijk wisten we elkaar goed te vinden, want het hart gaat sneller kloppen als je met elkaar bedenkt wat je in Noord samen wilt bereiken.

Doelstellingen

De komende drie jaar richt Samen Noord zich op iedere bewoner van Amsterdam-Noord. We willen bijvoorbeeld dat meer kinderen en jongeren glansrijk opgroeien, meer kwetsbare bewoners meedoen en zich ontwikkelen, er in Amsterdam-Noord minder mantelzorgers overbelast zijn en meer Noorderlingen zich voor elkaar en hun omgeving inzetten. Om dit te bereiken, zorgen we er met elkaar voor dat buurtbewoners makkelijk bij ons binnenstappen, ons aanbod op elkaar aansluit en wordt vernieuwd. Daarnaast zullen we straks meer naar elkaar doorverwijzen, nieuwe en oude Noorderlingen aan elkaar verbinden en krachten bundelen om meer kwetsbare én krachtige bewoners te bereiken.

Waarom heeft het stadsdeel deze opdracht gegeven?

De inwoner beter van dienst zijn met een samenhangend aanbod op basisvoorzieningen, dat is wat het stadsdeel Amsterdam-Noord wil bereiken. Daarom heeft het stadsdeel Amsterdam-Noord aan negen partijen de opdracht gegeven om de basisvoorzieningen te vernieuwen en te versterken. Naast Civic Amsterdam zijn ook het Leefkringhuis, Stichting Doras, Stichting Prisma, SPIN, Stichting DOCK, De Regenboog Groep, Vrijwilligers Centrale Amsterdam en Stichting Wijsneus onderdeel van dit samenwerkingsverband.

Foto’s: ondertekening samenwerkingsconvenant Samen Noord, dd 28 september 2018

Civic Amsterdam is onderdeel van B&A.