Onderzoek naar economisch beleid en perspectief van gemeente Papendrecht

In opdracht van de rekenkamercommissie Papendrecht voert B&A in samenwerking met E&E Advies een onderzoek uit naar het economisch beleid en perspectief van de gemeente Papendrecht.

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een antwoord op de vraag in hoeverre de gemaakte beleidskeuzes aansluiten bij de economische opgaven en toekomstige kansen van Papendrecht. Ook wil de rekenkamercommissie graag weten of de genomen maatregelen en gemaakte afspraken leiden tot de gewenste resultaten.

Om op bovenstaande vragen een antwoord te verkrijgen, voeren de onderzoekers een uitgebreide documentenstudie en quickscan van beschikbare informatie uit. Daarnaast houden de onderzoekers interviews met verschillende betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van kennisinstellingen en intermediaire organisaties. De verkregen inzichten uit de quickscan, documentenstudie en interviews analyseren de onderzoekers aan de hand van een SWOT-analyse (ook wel bekend als sterkte-zwakte analyse).

De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

 

Bericht november 2017