PIT 010 blijft welzijnsaanbieder in IJsselmonde

In de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn 2018-2022 heeft PIT 010 samen met Antes, Laurens en Middin de definitieve gunning gekregen om in Rotterdam-IJsselmonde het welzijnswerk uit te blijven voeren. Stichting JOZ brengt als onderaannemer specifieke jongerenexpertise in.

Gezamenlijk zijn wij de komende jaren verantwoordelijk voor participatie, maatschappelijke dienstverlening en jongerenwerk. Onze focus ligt daarbij op het vergroten en versterken van de buurtbetrokkenheid, talentontwikkeling van jongeren en het vinden en toeleiden van kwetsbare bewoners richting passend aanbod van ondersteuning en begeleiding. We werken daarbij nauw samen met de zogenaamde Couleur Locale organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk.

Bericht: september 2017

 

PIT 010 wordt uitgevoerd door B&A. Meer over PIT 010 >