Positieve audit van Wmo begeleiding in Amsterdam

Sinds 1 juni 2017 heeft B&A een contract met de gemeente Amsterdam voor het uitvoeren van de Wmo. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen, heeft de gemeente de GGD ingeschakeld. De GGD heeft in maart en april een audit uitgevoerd waarbij onder andere onderzocht is in hoeverre wij de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. Wij zijn blij met het positieve rapport wat wij ontvangen hebben, waarin de GGD onder meer aangeeft dat wij kwalitatieve ambulante ondersteuning bieden en hiervoor vakbekwame medewerkers in dienst hebben.

Onderzoeksopzet

Tijdens de audit hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden. Als eerste is er een gesprek geweest tussen de directeur Mathilde Corsten en de auditcommissie. We zijn tijdens dit gesprek breed uitgevraagd over onze werkwijze, protocollen, deskundigheid van de medewerkers en het algemene beleid vanuit B&A. Het tweede gesprek heeft plaatsgevonden met twee begeleiders, Anissa Allouchi en Richard van Twiller. Door een goede voorbereiding en te laten zien waar we mee bezig zijn, was het een constructief gesprek, ondanks dat we pas recent gestart zijn met onze dienstverlening in Amsterdam. Als laatste is er een interview geweest met twee cliënten die wij begeleiding bieden. Beiden waren enthousiast om het gesprek aan te gaan en hebben verteld wat onze begeleiding voor hen betekent op het gebied van persoonlijke groei en zelfredzaamheid.

Conclusies en aanbevelingen

Vier weken na afloop van alle gesprekken hebben we het rapport met de conclusies en aanbevelingen ontvangen. We zijn uitermate tevreden met dit rapport. De GGD geeft hierin aan dat wij bekend zijn met vraaggericht werken en het netwerk van de cliënt betrekken bij de ondersteuning. In het rapport staat ook dat onze medewerkers betrokken zijn bij de wijk waardoor cliënten in contact kunnen worden gebracht met allerlei voorzieningen, zowel formeel als informeel. De cliënten die de toezichthouder heeft gesproken zijn bovendien zeer tevreden over de geboden ondersteuning.

Natuurlijk hebben we ook een aantal zinvolle aanbevelingen ontvangen, zo worden cliënten nu nog onvoldoende op de hoogte gesteld van de klachtenregeling en de medezeggenschap. Een waardevolle aanvulling die we direct hebben opgepakt. Op dit moment wordt er een informatieboek gemaakt dat cliënten straks ontvangen bij de start van de dienstverlening met informatie over B&A, de weg naar de klachtenregeling en informatie over deelname aan de cliëntenraad.

Over Wmo begeleiding in Amsterdam

Op dit moment bieden wij in Amsterdam aan 50 cliënten ambulante ondersteuning of dagbesteding. We zijn actief in de stadsdelen West, Nieuw-West, Oost, Noord en Zuid-Oost.

Het team is de afgelopen periode gegroeid naar 5 medewerkers. Gezien het aantal aanmeldingen dat we vanuit verschillende organisaties in Amsterdam ontvangen, zullen we de komende tijd nog verder doorgroeien.

 

Onze organisaties