Geslaagde praktijkdag Erasmus studenten

Op vrijdag 11 januari jl. bezochten ruim 100 studenten Gezondheidswetenschappen van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) PIT 010, onze uitvoeringsorganisatie in Rotterdam IJsselmonde. Doel van hun bezoek was kennismaken met de praktijk, en voor ons een mooie gelegenheid om studenten, buurtbewoners, professionals en vrijwilligers van PIT 010 met elkaar te verbinden.

Het was een leuke, waardevolle en leerzame dag, voor zowel de studenten, bewoners van IJsselmonde, vrijwilligers evenals onze professionals. Een dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Praktijkkennis opdoen

De studenten hadden in januari een Internationale week van Gezondheid, waarin de invloed van cultuur en sociale omgeving op de gezondheid van mensen centraal staat. Om de studenten meer dan alleen kennis uit boeken mee te geven, is deze praktijkdag georganiseerd, zodat ze ook daadwerkelijk in gesprek konden gaan met bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond.

’s Ochtends gingen de studenten in gesprek met deelnemers van de ParticipatieCampus. Dat is een herkenbare en laagdrempelige plek in de wijk, waar deelnemers een programma in groepsverband volgen gericht op ‘lerend participeren’, je actief ontwikkelen. Daarbij is er aandacht voor het versterken van de sociale netwerken van de deelnemers, het vergroten van de buurtbetrokkenheid en het toeleiden naar (vrijwilligers)werk. Onderdeel van de ParticipatieCampus is het leren van de Nederlandse taal samen met buurtbewoners waarbij praktische taaloefeningen op het programma staan zoals het opstellen van een CV. In de middag gingen de studenten de straat op om huisbezoeken af te leggen in het kader van vroegsignalering.

‘Ondanks de taalbarrière hier en daar was het heel interessant om te horen over de verschillen tussen de Nederlandse gezondheidszorg en de gezondheidszorg in het land van herkomst van mensen. Het was erg leuk om verschillende mensen te spreken en te praten over hun ideeën over gezondheid’, aldus een van de studenten na afloop.

‘Ik kijk met een zeer tevreden gevoel terug op deze dag’, aldus Thom Rondeel, wetenschappelijk docent aan de ESHPM. ‘Het is een zeer geslaagde dag geweest, het was voor de studenten leerzaam om een praktijkdag als deze te ervaren en te zien dat er bijvoorbeeld ook veel verschillen kunnen zijn in een stad als Rotterdam in de manier waarop mensen omgaan met ziekte.’

Win-win situatie

‘Deelnemers van de ParticipatieCampus komen wekelijk bij elkaar voor o.a. conversatieles. Het is geweldig om te zien hoe leuk deze mensen de gesprekken met de eerstejaars studenten vonden. Ik zag overal lachende gezichten. En mooi dat we op deze manier bijvoorbeeld toekomstige beleidsadviseurs op het gebied van gezondheid een inkijkje kunnen geven in de praktijk’, legt Natasja van Elewout, manager PIT 010, uit. ‘Ik hoop dat ze later, wanneer ze beleidsplannen opstellen, nog eens terug zullen denken aan deze praktijkdag. Aan de bewoners met wie ze gesproken hebben, zij zijn tenslotte waar het om gaat.’ Maar ook voor PIT 010 was dit een waardevolle dag.

‘De frisse blik van de studenten geeft ons ook weer ideeën en inzichten die we kunnen gebruiken om onze dienstverlening op het gebied van gezondheid en samenhang met culturele achtergrond en taalachterstand, verder te ontwikkelen’, aldus van Elewout.

Foto: impressie van de dag

MEER WETEN OVER PIT 010?

Stel uw vraag aan Natascha van Elewout, manager PIT 010
E: n.elewout@pit010.nl
T: 06 – 4663 3471

Meer over PIT 010