Presentatie onderzoek naar economisch beleid en perspectief van gemeente Papendrecht

Samen met E&E advies heeft B&A in opdracht van de Rekenkamercommissie Papendrecht onderzoek gedaan naar het economisch beleid en het economisch perspectief van de gemeente Papendrecht. In een economische foto hebben we de opbouw en de kenmerken van de economie in Papendrecht beschreven en bekeken wat de economische opgaven zijn.

Vraag van de Rekenkamercommissie was of de beleidskeuzes van de gemeente aansluiten bij de opgaven, of Papendrecht de juiste instrumenten inzet en of dit leidt tot de gewenste resultaten. Belangrijk aspect hierbij is de samenwerking in de regio Drechtsteden en de vraag hoe Papendrecht zich daarbinnen het beste kan positioneren.

Maandag 18 juni mochten Maaike Zwart (E&E advies) en Yorick van den Berg (B&A) de resultaten toelichten aan de gemeenteraad. Met een leuke inhoudelijke discussie is het rapport positief ontvangen door de raad.

De vergadering van 18 juni is terug te kijken via deze link, markeerpunt 10: http://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/gemeente_papendrecht?session=14092

Foto: still van de vergadering van 18 juni