Rekenkameronderzoek gemeente Beesel

Onderzoek naar het subsidiebeleid

Begin 2017 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Beesel aan B&A opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het subsidiebeleid van de gemeente Beesel.

Het doel van dit onderzoek is om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre het subsidiebeleid van de gemeente Beesel voldoende rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is vormgegeven. Hierbij kijken we naar het gehele subsidieproces: de aanvraag, de behandeling, de beschikking en de verantwoording en monitoring. Om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen, spreken we tijdens dit onderzoek de wethouders, betrokken beleidsambtenaren en subsidieontvangers.

De resultaten van het onderzoek worden na de zomer van 2017 verwacht.

 

Bericht: juli 2017