Sturing op Wmo-beleid in gemeente Groningen

In opdracht van de rekenkamercommissie Groningen voert B&A een onderzoek uit naar de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om te sturen op het Wmo-beleid. Sinds 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) nieuwe stijl van kracht, waarin de gemeente fors meer taken heeft gekregen in de ondersteuning van kwetsbare mensen.

Net als vele andere gemeenten heeft ook Groningen zichzelf doelen gesteld om aan de Wmo invulling te geven. Doelen die gaan over kosten en gebruik, de transformatie van de uitvoering van hulp en ondersteuning, de ervaringen van de Groningers met de uitvoering van de Wmo en de maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken.

De rekenkamercommissie Groningen wil graag weten hoe het college de gemeenteraad in staat stelt te sturen op het Wmo-beleid en de bereikte resultaten. Het is hiervoor belangrijk om zicht te krijgen op welke indicatoren of prestaties de gemeente hanteert om te weten of ze op de goede weg is. Maar ook of de gegevens die daarvoor nodig zijn, beschikbaar zijn. Om vervolgens na te gaan in hoeverre het college de raad daarmee de juiste informatie geeft, waarmee zij kan beoordelen in hoeverre het Wmo-beleid adequaat is vormgegeven én hier eventueel op bij kan sturen.

De oplevering van resultaten staat gepland voor het zomerreces 2018.

Nieuws

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Stel uw vraag per mail aan:

Koen de Ridder

k.ridder@bagroep.nl
Lees meer over Koen de Ridder