Mooie resultaten in het eerste jaar StuwKR8

Een jaar geleden (februari 2018) ondertekenden wij het contract om onder de naam StuwKR8 als uitvoerder voor de Maatschappelijke Agenda (MAG) in Hardinxveld-Giessendam aan de slag te gaan.

In de MAG, opgesteld door de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke partners, staan acht maatschappelijke doelen waaraan inwoners, verenigingen en organisaties de komende jaren gaan werken. De doelen zijn verdeeld over twee thema’s: ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’.

In een ‘Ontmoeting’ met de gemeenteraad van 17 januari jl. heeft Leny Braks, de projectleider, de huidige stand van zaken doorgenomen. Naast verschillende resultaten die afgelopen jaar gerealiseerd zijn, deelde Braks ook de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek dat gedaan is onder samenwerkingspartners. Uit het onderzoek komt een duidelijk beeld naar voren van tevreden samenwerkingspartners, een mooi uitgangspunt om komend jaar op verder te bouwen.

Foto: ‘Ontmoeting’ met de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam

Ruim 60 initiatieven ingediend

Sinds maart 2018 zijn door organisaties, verenigingen en inwoners via de website van StuwKR8 ruim 60 MAG-initiatieven ingediend waarvoor een financiële bijdrage is aangevraagd. Na beoordeling en toetsing van de initiatieven aan de acht MAG-doelen, zijn 43 aanvragen gehonoreerd. Twaalf aanvragen zijn nog in behandeling, vier afgewezen en voor twee initiatieven is een alternatieve financiering gevonden. Van de 43 gehonoreerde initiatieven zijn 20 initiatieven reeds in 2018 uitgevoerd. Twee initiatieven zijn uiteindelijk niet doorgegaan. De andere initiatieven hebben betrekking op 2019. Alle gehonoreerde initiatieven zijn te vinden op de website www.stuwkr8.nl/initiatieven.

Tevreden samenwerkingspartners

Zo’n 80 mensen hebben een enquête over StuwKR8 en de MAG ingevuld. Daarmee is de respons meer dan 30% en zijn de resultaten representatief. Ze geven ze een goed beeld van de tevredenheid van MAG-partners over het overgangsjaar 2018. De belangrijkste resultaten zijn:

 • 86% van de mensen weet hoe ze een MAG-initiatief moet indienen en iets meer dan de helft heeft dit ook gedaan. Van degenen die een initiatief hebben ingediend is zo’n 90% tevreden over de afhandeling daarvan.
 • Meer dan 80% is bekend met de spelregels en daarvan vindt 93% dat ze helder zijn geformuleerd.
 • De communicatie via website, nieuwsbrief en social media wordt beoordeeld met een 7,3.
 • Zo’n 80% van de MAG-partners heeft contact gehad met de medewerkers van StuwKR8, Iris van Lomwel en Leny Braks. Dit contact wordt beoordeeld met het cijfer 8,0
 • Ruim 60% was aanwezig bij een MAG-bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn met gemiddeld een 7,0 beoordeeld.

Wat MAG-partners goed vinden aan StuwKR8

 • Stimuleren contact tussen en verbinden organisaties met elkaar…
 • Ze luisteren goed..
 • Korte lijntjes en snelle reactie…
 • Ik ervaar het ook echt als Stuwkracht…
 • Hun aanstekelijk enthousiasme om partijen mee te krijgen…

Wat StuwKR8 nog kan verbeteren

 • Meer bekendheid genereren…
 • Meer helderheid geven over meten van maatschappelijke effecten en/of resultaten…
 • Overall communicatie (Sociale Media promoten)…
 • Verantwoording afleggen aan de burger…
 • Zich beter positioneren binnen de samenleving en het bestaande netwerk van Hardinxveld-Giessendam…

Braks is blij met de respons.

“Het is fijn om terug te zien dat we gezien worden als verbinder. Dat is exact de rol die wij voor ogen hebben, het faciliteren en stimuleren van samenwerkingen en initiatieven. En met de aanbevelingen gaan we in dit nieuwe jaar hard aan de slag.”