StuwKR8 officieel van start

Afgelopen donderdag 8 maart is Leny Braks namens B&A officieel gestart als projectleider voor de Maatschappelijke Agenda (MAG) in Hardinxveld-Giessendam. B&A is door het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie gekozen als uitvoerder van de MAG. De MAG bestaat uit twee percelen, ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’. Wij hebben beide percelen gegund gekregen. StuwKR8 is de naam waaronder B&A lokaal in Hardinxveld-Giessendam deze opdracht uitvoert.

WAT IS DE MAG?

Maatschappelijke onderwerpen die bij de inwoners van Hardinxveld-Giessendam leven, staan allemaal in één agenda, de MAG, de maatschappelijke agenda. De onderwerpen zijn te verdelen in acht maatschappelijke thema’s die te maken hebben met prettig leven in Hardinxveld-Giessendam: samenleven, omzien naar elkaar, vrijwillige inzet, mantelzorg, opgroeien en ontwikkelen, sport en beweging, gezonde leefstijl en geestelijke gezondheid. Voor de uitvoering en de samenwerking staan de volgende kaders centraal:

  • De vraag van de inwoner staat centraal (van aanbod- naar vraaggericht)
  • Samen bouwen en elkaar vertrouwen (verbinden)
  • Voorkomen is beter dan genezen (preventie)
  • Dichtbij de inwoner (lokaal doen wat lokaal kan)
  • Eigen kracht en mogelijkheden van inwoner staan voorop (van professionele- naar vrijwillige inzet)

KEUZE VOOR B&A

Wethouder Trudy Baggerman wilde de beste partij voor deze opdracht. “Ik zocht een partij die onze nieuwe aanpak professioneel en projectmatig kan vormgeven. Alle partijen hebben vervolgens de kans gekregen om zich hiervoor aan melden. Ik ben heel blij dat we via een aanbesteding een organisatie hebben gevonden die al ervaring heeft op dit terrein en met frisse, vernieuwende ideeën kwam. Bovendien komen we hiermee tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om één partij als penvoerder te selecteren.”

SAMEN EEN STERKER HARDINXVELD-GIESSENDAM

StuwKR8 staat voor energie, voor beweging, voor vooruitkomen. StuwKR8 geeft ruimte aan organisaties, verenigingen en inwoners, jaagt aan en stimuleert de samenwerking en afstemming tussen partijen onderling. Daarna kan de gemeenschap zelf aan de slag. Vandaar het stuwen in de naam. Daarnaast sluit StuwKR8 mooi aan bij het maritieme karakter van Hardinxveld-Giessendam. De kleuren groen en blauw staan voor het land en het water waar de gemeente mee omringd is. En de 8 in het logo sluit stilistisch aan bij de plattegrond van de gemeente, met Boven en Neder Hardinxveld, doorkruist door de A15.

AAN DE SLAG

Afgelopen donderdag heeft Leny Braks tijdens een fietstocht al kennisgemaakt met een aantal professionele organisaties, verenigingen, gemeenschappen en actieve burgers. De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken en het analyseren van de huidige situatie. ‘Vervolgens gaan we bouwen aan de netwerken in de verschillende wijken. Via die netwerken horen wij wat er leeft en wat er nodig is,‘ vertelt Braks. ‘StuwKR8 stimuleert en inspireert inwoners om zelf aan de slag te gaan en initiatieven te ontplooien en geeft ze daarbij praktische ondersteuning. Ideeën zijn er legio, maar het ontbreekt vaak aan tijd om ze vlot te trekken. StuwKR8 is daarbij faciliterend.’

Voor ideeën en initiatieven die een bijdrage leveren aan de MAG-doelen kan een financiële bijdrage aangevraagd worden. ‘Uitgangspunt is om het zo makkelijk mogelijk te maken om MAG-bijdragen aan te vragen,’ vertelt Braks, ‘Hiervoor plaatsen we de komende tijd aanvraagformulieren op onze website, die eenvoudig zijn in te vullen.’ Voor de zomervakantie moet er een uitvoeringsplan liggen voor de MAG, inclusief verdeling van een groot deel van de middelen.

 

Bericht maart 2018