Subsidie Indebuurt033 voortgezet

Indebuurt033 krijgt tot en met 2021 subsidie van de gemeente Amersfoort om de sociale basisinfrastructuur (SBI) verder te versterken. We zijn trots op de goede beoordeling en alles wat Indebuurt033 samen met vele betrokken inwoners, vrijwilligers, partnerorganisaties en uiteraard de gemeente heeft bereikt.

Positieve evaluatie

Monitor Sociaal Domein
Het college kwam tot deze conclusie na een evaluatie van de organisatie en na bestudering van de resultaten van de monitor Sociaal Domein, die de gemeente jaarlijks uitvoert. Daaruit bleek dat 85 procent van de mensen aangeeft dat de hulpverlening voldoet aan hun verwachtingen. En 76 procent van de cliënten tevreden is over de kwaliteit van de ondersteuning.

Subsidieregeling Projecten#InDeBuurt
Indebuurt033 coördineert de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt waarmee projecten gefinancierd kunnen worden die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen en het stedelijk plan. Ook deze subsidieregeling is geëvalueerd en afgesproken is om dat regelmatig te blijven doen om deze waar nodig bij te stellen. Verschillende respondenten spraken in de evaluatie hun waardering voor het werk van Indebuurt033 uit en in het bijzonder de rol van buurt- en jongerenwerkers kwam daarbij naar voren.

Mogelijkheden voor verbeteringen

Uit de evaluatie kwamen enkele verbeterpunten naar voren, bijvoorbeeld rond de aanvraag van subsidie. Samen met de gemeente, Buurtbesturen en andere betrokkenen gaat Indebuurt033 aan de slag om verbeteringen door te voeren. Verbeteringen op korte termijn en (nu dus ook op) langere termijn om de sociale samenhang in Amersfoort te verbeteren.

Over Indebuurt033

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort.

  • Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een luisterend oor en (kortdurende) ondersteuning waar nodig.
  • Sinds het begin van 2017 zijn al 339 unieke initiatieven georganiseerd met subsidie en ondersteuning van Indebuurt033.
  • Er zijn inmiddels vier Informatiewinkels en vijf inlooppunten in de wijken aanwezig met een wekelijkse openstelling, waar inwoners terecht kunnen met hun vragen.
  • Daarnaast biedt de website van Indebuurt033 thema-gerichte overzichten met informatie over activiteiten per wijk. Dit informatieplatform levert een grote bijdrage aan de vindbaarheid en bekendheid van diensten en initiatieven binnen de sociale basisinfrastructuur.

Indebuurt033 is een samenwerking van Beweging 3.0, MEE en B&A.