Een werkdag van Yorick van den Berg, adviseur

Yorick is sinds 2005 actief als adviseur bij B&A. Naast zijn betrokkenheid bij meerdere opdrachten op het vlak van met name de Wmo en jeugdzorg voor gemeenten, provincies, ministeries en welzijnsorganisaties stuurt hij het team van adviseurs bij B&A aan. Bevlogen vanuit het perspectief van kwetsbare mensen combineert hij scherpe analyses met praktische oplossingen voor de uitvoering.

ZO ZIET EEN DAG VAN Yorick ERUIT

Van Haarlem naar Emmeloord

Vandaag vroeg uit de veren om interviews af te nemen over de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder. Ik sta om kwart voor zes op. Na een snel ontbijt spring ik op de fiets en pak ik de trein van Haarlem naar Lelystad, waar mijn collega mij oppikt met de auto voor het laatste stuk naar Emmeloord. Ik ben ruim 2 uur onderweg en die tijd gebruik ik om mijn mail te doen en de laatste voorbereidingen voor de interviews van vandaag voor te bereiden. Samen met mijn collega Nane Akpa ga ik bij twee jeugdzorgaanbieders langs om hun ervaringen en beelden op te halen hoe de jeugdzorg in Noordoostpolder is georganiseerd.

Na de lunch vervolgen we de interviews met de huidige en oud-wethouder om hun perspectief op te halen, net als dat van een van de betrokken ambtenaren. Natuurlijk gaat het gesprek over de vraag of de gemeente en de partners de zorg voor kwetsbare gezinnen goed georganiseerd hebben. Maar ook hoe het toch komt dat er wachtlijsten zijn en de budgetten overschreden worden. Dat alles om voor de rekenkamercommissie een antwoord te geven op de vraag of de jeugdzorg in Noordoostpolder doeltreffend en doelmatig is georganiseerd en uitpakt. Leuk is dat leden van de rekenkamercommissie zelf ook als toehoorder bij meerdere interviews aanwezig zijn. Dan kunnen ze ook proeven hoe de verschillende betrokkenen bij de jeugdzorg erin zitten.

Voorbereiding training sociaal werkers over projectmatig werken

Om half vier uur vertrek ik weer richting Haarlem. Onderweg ga ik nog even goed zitten om een training met sociaal werkers actief in Sint-Michielsgestel over projectmatig werken voor te bereiden. Je zult misschien denken: ‘projectmatig werken en sociaal werkers past dat bij elkaar?’. Vergis je niet, sociaal werkers zijn met allerlei projecten bezig zoals het opzetten van dagbestedingsactiviteiten, formulierenbrigades, sportactiviteiten, eenzaamheidsaanpakken en het laten landen van nieuwkomers in de gemeenschap. Vaak projecten met een kop en een staart in een soms ingewikkelde dynamiek met partners, vrijwilligers en hun opdrachtgever, de gemeente. En nee, je moet sociaal werkers niet in het keurslijf van ‘Lean Six Sigma’ of ‘Prince II’ stoppen, net zomin als het volstaat om ‘vanuit de bedoeling te werken’ dat als tegenhanger van al dat ‘Agile’ werken is geïntroduceerd. Het gaat erom dat je weet waarom je aan iets begint, dat iedereen die erbij betrokken is dezelfde beelden heeft en dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Dan heb je ook iets om op terug te vallen als het niet helemaal loopt zoals je gehoopt had. Het is soms best moeilijk en ongemakkelijk om deze zaken bespreekbaar te maken en het is goed dat je een taal hebt waarmee je dit zonder beschuldigingen of oordelen wel op tafel krijgt.

Om 17:30 uur kom ik aan op station Haarlem en stap op de fiets om mijn jongste dochter van turnen op te halen. Samen fietsen we naar huis om gelijk daarna aan het eten te beginnen met de rest van het gezin. 

Offertepresentatie

’s Avonds heb ik nog even telefonisch contact met collega’s die een offertepresentatie hebben verzorgd over ouderenbeleid. Zij hadden daarvoor een hele degelijke en creatieve aanpak bedacht.  Namelijk om niet alleen vanuit de feiten en cijfers, maar ook vanuit het perspectief van verschillende typen ouderen, zogenaamde persona’s, de ondersteuning die de gemeente voor ouderen organiseert, te toetsen op aandachtspunten en witte vlekken. Geen oudere is immers hetzelfde en wat voor de een goed werkt is voor de ander een ramp.

Op tijd naar bed, want mijn trein vertrekt morgenochtend opnieuw om half zeven.

 

Oktober 2018