Wmo begeleiding nu ook in Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland

Sinds 1 januari bieden wij ook Wmo begeleiding aan in de H4 gemeenten: Delft, Midden Delfland, Rijswijk en Westland. Onze Wmo begeleiders Theo Wildschut en Raymond Visser bieden ondersteuning aan cliënten van 18 jaar en ouder op het gebied van persoonlijk en sociaal functioneren, financiën en dagbesteding.

Over onze Wmo begeleiding

Wij hanteren een wijkgerichte aanpak, waarbij een Wmo begeleider samen met een cliënt kijkt naar wat iemand kan en wat en wie er in de omgeving van de cliënt aanwezig zijn. Wij werken daarvoor nauw samen met het informele netwerk van een cliënt, maar ook met wijkteams, vrijwilligers, welzijnsorganisaties, formele zorginstellingen, ondernemers en de gemeente.

Onze werkwijze kenmerkt zich door:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt staat bij ons centraal. Hij of zij heeft en behoudt zelf de regie, of een groot gedeelte ervan.
  • Wij vinden een vertrouwensband opbouwen met een cliënt erg belangrijk. Een goede band zorgt er voor dat een cliënt zo zelfstandig mogelijk kan participeren.
  • De cliënt staat bij ons op de eerste plaats, waardoor hij/zij zich gerespecteerd en welkom voelt.
  • Wij luisteren naar een cliënt, maken een inschatting van het probleem, bespreken dit met hem of haar en kijken samen met de cliënt waar zijn of haar kracht ligt.
  • Wij sluiten aan bij de beleefwereld van cliënten en kijken van daaruit waar kansen en mogelijkheden zijn.
  • Wij halen de eigen kracht van cliënten naar boven, waardoor cliënten (weer) in zichzelf geloven. En waardering kunnen vinden in datgene wat ze wel kunnen en al doen.
  • Wij werken in netwerkverband met zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen en ondernemers.

Wmo begeleiders met brede achtergrond

Zowel Wildschut als Visser hebben ruime werkervaring in het sociaal domein. Wildschut was hiervoor  jongerencoach bij PIT 010. Daar begeleidde hij vanuit een integrale aanpak jongeren tot 27 jaar op gebieden als opleiding en werk, ontmoeting en dagbesteding. Ook is hij werkzaam geweest in de GGZ, waar hij kennis en expertise op het gebied van verslavingszorg heeft opgedaan.

Visser heeft als intensief casemanager gewerkt bij Futuro, waar hij jongeren tussen de 16 en 23 jaar met meervoudige en complexe problematiek richting zelfstandigheid begeleidde. Daarbij ging het om begeleiding van overlastgevende, dakloze jongeren zonder inkomen of dagbesteding, tot tienermoeders met zware psychosociale problematiek.

Inmiddels bieden wij vanuit 13 locaties in Nederland Wmo begeleiding aan: Amsterdam Noord, Amsterdam Zuidoost,  Amsterdam West, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Oost, Arnhem, Capelle aan den IJssel, Rotterdam IJsselmonde, Rotterdam Noordoever, Haarlem, Lochem, Zutphen en de H4 gemeenten.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw gemeente?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Mathilde Corsten, directeur Wmo begeleiding, voor een oriënterend gesprek. Zij vertelt u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Mathilde Corsten
T: 06 5100 5020
E: m.corsten@bagroep.nl

Of kijk op bagroep.nl/diensten/wmo voor meer informatie over Wmo begeleiding.