Aanbod en contracten in de kinderopvang

In de zomer van 2014 heeft B&A in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar het aanbod dat aan ouders door kinderopvangorganisaties wordt aangeboden en de contracten die ouders met organisaties aangaan. De vraag is of organisaties flexibele contracten aanbieden en of ouders daarvan gebruikmaken.

Het onderzoek is uitgevoerd door van 700 opvanglocaties (zowel dagopvang als BSO) de openingstijden en prijzen te inventariseren. Inzicht in het soort contracten dat door ouders wordt aangegaan is bereikt door circa 6.000 geanonimiseerde contracten van 12 kinderopvangorganisaties verspreid over Nederland te analyseren.

Uit het onderzoek blijkt dat met name in de buitenschoolse opvang ouders een grote mate van flexibiliteit wordt geboden. Veruit de meeste ouders nemen contracten af zonder vakantieweken. Slechts 14% neemt een contract af voor 52 weken per jaar, dat wil zeggen schoolweken en vakantieweken. In de dagopvang zien we nog weinig flexibiliteit. De meest gebruikte vorm is die waarin halve dagen worden aangeboden. Van alle contracten bestaat 82% uit een standaard contract met hele dagen en 52 weken per jaar.

De resultaten van het onderzoek gaven SZW inzicht in de kinderopvangmarkt en door SZW gebruikt om meer flexibiliteit in de opvang te bewerkstelligen.

De onderzoeksmethode, waarin duizenden contracten uit bedrijfsadministraties worden geanalyseerd blijkt zeer bruikbaar om daadwerkelijk inzicht te krijgen in vraag en aanbod in de kinderopvang. De methode wordt thans standaard door SZW toegepast.

Rapport

U kunt het rapport “Aanbod en contracten in de kinderopvang” direct downloaden via www.rijksoverheid.nl/documentenenpublicaties/rapporten.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Ministerie van SZW
Periode: 2014
Projectnummer: 35647