Bestuurskrachtonderzoek Haaren

Begin juni 2017 heeft de provincie Noord-Brabant aan B&A opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren.

Het onderzoek moest in beeld brengen in hoeverre de gemeente beschikt over voldoende bestuurskracht om de huidige en toekomstige opgaven aan te kunnen. Aspecten die in het onderzoek aan de orde kwamen waren onder andere; de financiële weerbaarheid van de gemeente, het samenspel tussen college, raad en ambtelijke organisatie en de eigen identiteit op cultureel, sociaal, geografisch en economisch terrein.

Opsplitsing of niet?

Eind september heeft de provincie Noord-Brabant de onderzoeksrapportage van B&A gepubliceerd. Op 4 oktober heeft de gemeente Haaren een burgerpeiling gehouden met de vraag of Haaren in de toekomst zelfstandig moet blijven of opgesplitst moet worden. Inwoners konden ook aangeven dat zij geen voorkeur hadden. Een meerderheid van de inwoners van Haaren heeft gekozen voor opsplitsing. De uitspraak van de inwoners is in lijn met de belangrijkste conclusies van het bestuurskrachtonderzoek, namelijk dat de gemeente voldoende bestuurskrachtig is waar het gaat om enkelvoudige gemeentelijke taken, maar onvoldoende bestuurskrachtig om toekomstige en regionale opgaven uit te voeren.

De gemeenteraad van Haaren heeft in november unaniem een motie aangenomen met daarin de vertaling van de uitkomst van de burgerpeiling, namelijk opsplitsing van de gemeente. Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad definitief tot opsplitsing besloten. Met als voorkeursdatum voor opsplitsing 1 januari 2021 en als uiterste datum 1 januari 2022.

Zie Besluit van de raad, gemeente Haaren 21 december 2017 (pdf)

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Oscar Papa

o.papa@bagroep.nl 06 5135 2343
Meer over Oscar Papa

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant
Periode: 2017
Projectnummer: 35754