Evaluatie en ondersteuning antidiscriminatiebeleid Den Haag

Discriminatie kan een grote impact op iemands leven hebben. Het gevoel buitengesloten te worden, er niet bij te horen of jezelf niet te kunnen zijn, kan allerlei negatieve gevolgen hebben op het gevoel van geluk, gezondheid en welzijn.

Het is daarom belangrijk dat gemeenten een heldere aanpak hebben op het tegengaan van discriminatie. Een aanpak waaruit blijkt dat een gemeente dit onderwerp belangrijk vindt, ongelijke behandeling niet tolereert en opkomt voor kwetsbare bewoners die te maken krijgen met uitsluiting en intolerantie.

Antidiscriminatievoorziening

Ten aanzien van antidiscriminatiebeleid hebben gemeenten verschillende verantwoordelijkheden. Enerzijds zijn er wettelijke verplichtingen en anderzijds zijn er aanvullende taken die gemeenten op zich nemen om discriminatie tegen te gaan. Een belangrijke wettelijke verplichting is de inrichting van een antidiscriminatievoorziening (ADV). Binnen een ADV worden discriminatieklachten geregistreerd en wordt onafhankelijke bijstand verleend bij de afhandeling van klachten. Er zijn verschillende wetten die bescherming bieden tegen discriminatie en tot de toolset van gemeenten behoren om discriminatie tegen te gaan. Discriminatie is bovendien opgenomen in het wetboek van strafrecht. Aanvullende taken die gemeenten vaak op zich nemen, zijn het zorgdragen voor preventie en de empowering van kwetsbare doelgroepen.

Onderzoeksopdracht gemeente Den Haag

De ADV in Den Haag heet Den Haag Meldt!. De gemeente Den Haag doet van alles om discriminatie tegen te gaan. Er zijn bijvoorbeeld reclamecampagnes om de meldingsbereidheid te vergroten, voorlichtingen op scholen, het inzetten van mysteryguests in de horeca en er is een netwerkverband van werkgevers die een inclusieve arbeidsmarkt nastreven. Naast alle activiteiten die de gemeente momenteel al onderneemt, is zij nieuwsgierig naar andere voorbeelden van mogelijke beleidsinterventies en wil ze graag weten wat de effecten zijn van het huidige interventiepalet. De gemeente Den Haag heeft ons gevraagd om dit te onderzoeken.

Onderdeel van het onderzoek

Onderdeel van dit onderzoek is een evaluatie van Den Haag Meldt! en een 0-meting van het aantal meldingen, de meldingsbereidheid en ervaren discriminatie van inwoners van Den Haag. Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk om de inzet voor de komende jaren beter en effectiever vorm te geven.

Wij zijn ontzettend blij dat de gemeente Den Haag ons heeft gevraagd een 0-meting uit te voeren en haar te ondersteunen in de vormgeving van het beleid. Voor deze opdracht werken wij samen met specialisten op het gebied van diversiteit en inclusie. Zij brengen extra inhoudelijke en wetenschappelijke kennis over discriminatie in. Gezamenlijk vormen wij een team dat een mooi onderzoek neer kan zetten en een goede sparringpartner is voor de gemeente en de gemeentelijke partners in het komen tot concrete programma’s en acties.

Meer weten over onze aanpak?

Stel uw vraag aan Demet Akpinar, adviseur
E: 
T: 06 – 2013 2704

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Demet Akpinar

d.akpinar@bagroep.nl 06 20 13 27 04
Meer over Demet Akpinar

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Periode: 2019
Projectnummer: 35786