Positieve Evaluatie Community tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiend en hardnekkig probleem in Nederland. In 2016 heeft de gemeente Den Haag de Community tegen Eenzaamheid opgericht bestaande uit verschillende ervaringsdeskundigen, experts en ondernemers. Het belangrijkste doel is méér aandacht voor eenzaamheid als probleem. Ook wil de Community onverwachte coalities met elkaar verbinden en onbenutte kansen aangrijpen. De gemeente heeft B&A gevraagd het eerste jaar van de Community te evalueren. B&A heeft voor haar evaluatieonderzoek 17 leden van de Community geïnterviewd. Naast het in kaart brengen van de resultaten, heeft B&A ook een handelingsperspectief voor de Community opgesteld om zich verder te ontwikkelen in 2017.   

Agenderen, verbinden en ontdekken van kansen

In haar eerste jaar heeft de Community al veel mooie resultaten geboekt.  Zo is ‘Out of the Boks’ gepubliceerd, een boek waarin eenzaamheid en de (onverwachte) rol van bedrijven daarin geschetst worden. Tevens organiseert de Community tegen Eenzaamheid diverse activiteiten in de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid en komen tijdens georganiseerde ontbijtsessies leden van de Community bijeen om onderling ideeën uit te wisselen. In een jaar tijd heeft zich een kern van ca. 25 tot 40 betrokken leden gevormd en hebben in totaal ruim honderd experts en deelnemers deelgenomen aan activiteiten van de Community.

Wensbeelden richting de toekomst toe

B&A heeft in haar evaluatieonderzoek ook de ideeën en plannen van Community-leden in kaart gebracht, om het bereik en effect van de Community in 2017 verder te vergroten en te versterken.

Naast concrete activiteiten, leverde dat ook een aantal wensbeelden op over doelen, de sturing en de organisatie van de Community tegen Eenzaamheid. Rekening houdend met de wensbeelden van de Community-leden, heeft B&A een advies opgesteld om nog meer kansen te benutten en nog meer effect te genereren op de geformuleerde doelen.

Vervolgstappen

De komende periode blijft de Community zich inzetten om meer aandacht te genereren voor eenzaamheid als probleem.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Periode: 2017
Projectnummer: 35746