Evaluatie zeven Gelderse Omgevingsdiensten

Op 1 april 2013 zijn de zeven Gelderse Omgevingsdiensten van start gegaan. Daarmee is een einde gekomen aan het proces van provinciale regie dat vanaf 2009 heeft plaatsgevonden, en waaraan B&A ondersteuning heeft verleend.

Ter afronding van de provinciale regierol heeft het College van Gedeputeerde Staten een tweetal evaluatieonderzoeken laten uitvoeren naar de wijze waarop de provincie haar regierol heeft ingevuld en de mate waarin het gerealiseerde stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten voldoet aan de vooraf geformuleerde eisen. De rapporten van deze onderzoeken heeft het College recentelijk aan de Provinciale Staten aangeboden.

Resultaten evaluatieonderzoeken

De Gelderse Omgevingsdiensten voldoen inhoudelijk in grote lijnen aan de landelijke eisen (zoals vastgelegd in de checklist hiervoor) en aan de provinciale eisen zoals vastgelegd in de intentieverklaring. Het proces van totstandkoming van de Gelderse omgevingsdiensten is dan ook in veel opzichten geslaagd. Het in de intentieverklaring beoogde resultaat is gehaald.

Betrokkenen zijn van mening dat de provincie er terecht op is blijven hameren dat het resultaat gehaald moest worden binnen de voorwaarden van het rijk. Men vindt, vooral bestuurlijk, dat de provincie goed heeft vastgehouden aan het einddoel, zonder zich te laten meeslepen in details. Men vindt tevens dat de provincie goed heeft geluisterd naar wat de gemeenten wilden, zonder zich te afhankelijk te maken. Slechts een klein deel van de respondenten is van mening dat er teveel concessies zijn gedaan aan de inhoudelijke kwaliteit.

Rapportage

Download de Procesvaluatie Totstandkoming Omgevingsdiensten Gelderland
de Baas Management

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gedeputeerde Staten
Periode: 2013
Projectnummer: 35589