Haalbaarheidsonderzoek zorginitiatief Slow Care

SlowCare in Oss is een woonzorgconcept voor kinderen met een meervoudige handicap. Het initiatief is ontwikkeld door ouders die zelf een ernstig meervoudig beperkt kind hebben. Provincie Noord-Brabant is voorstander van ondernemende burgers en stimuleert zorgconcepten. Om zich te beraden over de voorgenomen ondersteuning, vroeg zij B&A een haalbaarheidsonderzoek te doen naar SlowCare. Dit onderzoek bood inzicht in de financiële haalbaarheid, het potentiële bereik en de acties die nodig zijn om succesvol te kunnen uitrollen.

Liefdevolle zorg in een helende omgeving

SlowCare staat voor een unieke, kleinschalige, duurzaam gebouwde woonvoorziening met dagbesteding op maat, in een helende omgeving. Dit laatste draagt bij aan het welbevinden van de vaak hoog-sensitieve bewoners. SlowCare is opgezet door ervaringsdeskundigen, namelijk ouders. Samen met verzorgers creëren zij een warm en veilig thuis voor de bewoners. Uniek is de verbondenheid die SlowCare actief zoekt met de buurt. Dit zorgt ervoor dat meervoudig gehandicapten zichtbaar deel uitmaken van de samenleving, en een minder geïsoleerd bestaan leiden.

De markt voor een SlowCare concept is voldoende groot

Uit ons onderzoek blijkt dat het SlowCare-concept voorziet in een behoefte. De markt is voldoende groot, met 1.472 personen met een ernstig meervoudige beperking in Noord-Brabant en 9.639 in heel Nederland. Het organiseren van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor deze doelgroep lijkt echter ingewikkelder dan voor andere doelgroepen. Dit komt door de relatief grote onderlinge verschillen tussen de zorgvragers. Op grond van haar leerervaringen wordt de organisatie achter SlowCare nu al benaderd door oudergroepen die ook een dergelijk initiatief willen opstarten. Hiernaast is er een landelijke trend van een jaarlijkse toename van het aantal kleinschalige woonzorginitiatieven van ouders. Deze feiten bij elkaar, maken het aannemelijk dat er voldoende kansen zijn voor het realiseren van meer SlowCare-woonvoorzieningen.

Het concept stimuleert ondernemerschap bij burgers

Voor gemeenten biedt het concept ten opzichte van andere ouderinitiatieven een belangrijke meerwaarde. Het is een professioneel concept met een bewezen aanpak. De eerste SlowCare-vestiging in Oss is inmiddels gestart met dagbesteding. Het is wel belangrijk dat het een ouderinitiatief blijft en zich niet ontwikkelt tot regulier zorgaanbod. In de evaluatierapportage adviseerden wij het bestuur om deze reden het eigenaarschap van de woonvoorziening bij de ouders te laten en de organisatie te positioneren als een kennisnetwerk waarvan ouders met soortgelijke plannen gebruik kunnen maken.

De belangrijkste uitdagingen vormen financiering, organisatie en uitvoering

Waar het gaat om financiën, heeft de evaluatie uitgewezen dat voor de uitvoering van het concept in Oss voldoende middelen beschikbaar zijn. De contributie van de ouders vormt een onderdeel van de financiering en maakt de exploitatiebegroting sluitend.

Als grootste uitdaging zien wij de voorfinanciering die nodig is voor bouwkundige aanpassingen aan dit soort zorgvoorzieningen. Wil SlowCare interessant zijn voor ouders, dan dient de organisatie investeerders aan zich te binden op grond van een acceptabel rendement.

De geplande uitrol van vijf vestigingen is een grote uitdaging. De haalbaarheid hangt af van het moment waarop de voorfinanciering zich aandient. Daarnaast zijn de eerste ervaringen met de vestiging in Oss van groot belang. Ook is een pool van experts nodig voor de uitvoering van het concept. Het gaat hierbij om bestuurlijke kennis, mankracht voor de bouw van de voorzieningen en specialistische zorgverleners.

Tot slot adviseerde B&A het bestuur van SlowCare om de organisatie verder in te vullen met de juiste mensen en zowel het dienstenaanbod als het verdienmodel goed uit te werken. Een van de initiatiefnemers heeft zich inmiddels vrijgemaakt om zich volledig te richten op SlowCare. Hierdoor kan een aantal zaken versneld in gang worden gezet.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant
Periode: 2015
Projectnummer: 35689