Evaluatie Innovatiesubsidie gemeente Bronckhorst

In 2016 is de gemeente Bronckhorst gestart met het beschikbaar stellen van subsidie voor inwoners en organisaties van haar gemeente die goede ideeën hadden voor activiteiten in het sociaal domein.

Het idee van de subsidie is enerzijds innovatie te stimuleren en anderzijds de zelfredzaamheid, participatie en het gebruik van eigen kracht van inwoners toe te laten nemen. Doelen die verder nog beoogd worden, zijn een verbetering van de samenwerking op de snijvlakken van zorg en ondersteuning en een afname van individuele zorgvragen. De subsidieregeling is – kortom – in het leven geroepen om de doelstellingen van de transitie in het sociaal domein extra kracht bij te zetten.

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen uit deze regeling loopt per 1 januari 2019 af en de gemeente is nieuwsgierig naar de resultaten.

Wij vinden het ontzettend leuk dat de gemeente Bronckhorst, B&A heeft gevraagd om een kort evaluatieonderzoek uit te voeren. In het onderzoek is aandacht voor het proces (van aanvragen van subsidie tot aan de beoordeling van een subsidieaanvraag), de juridische kaders en de beleidskaders, het doelbereik en de kosteneffectiviteit.

De uitkomsten worden begin 2019 verwacht.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Sabine Bernard

s.bernard@bagroep.nl 06 5049 8616
Meer over Sabine Bernard

Opdrachtgever:
Gemeente Bronckhorst
Periode: 2018
Projectnummer: 35789