Kinderopvang in kaart

Capaciteit, contracten en personeelsinzet

Eind 2015 heeft B&A, in samenwerking met Pelosa BV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de capaciteit, contracten en personeelsinzet in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door analyse van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, de contracten van bijna 100.000 kinderen en de personeelsadministratie van 2.000 pedagogisch medewerkers. Meer dan 30 grote en middelgrote opvangorganisaties hebben hun gegevens aan B&A/Pelosa beschikbaar gesteld, zij vertegenwoordigen tezamen 18% van de totale markt.

Inzicht

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de uren en dagen dat kinderen worden opgevangen, de overcapaciteit in de sector en de verhouding tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Het laatste gegeven, ook wel beroepskracht kind-ratio (BKR) genoemd is een belangrijke aanwijzing voor de kwaliteit van de opvang.

Ondersteuning wetswijzigingen

Het onderzoek zal het ministerie van SZW ondersteunen bij het verder vormgeven van de wetswijzigingen die begin 2018 worden verwacht. Vanaf 2018 komen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk onder één wetgevingsregime en vindt de betaling van ouders aan de opvangorganisatie plaats via een ‘digitale portemonnee’ die wordt beheerd door DUO.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Ministerie van SZW
Periode: 2015 - 2016
Projectnummer: 35693