Maatschappelijke belasting Delfshaven onder de loep

De Rotterdamse wijk Delfshaven laat zich beschrijven als een relatief kleine wijk met een gemêleerde bevolking en een relatief hoge dichtheid van maatschappelijke voorzieningen, voor onder meer daklozen en verslaafden. Er zijn signalen uit de wijk dat bewoners in Delfshaven overbelasting ervaren door de hoge concentratie van (sociale) voorzieningen voor bijzondere groepen. De gemeente Rotterdam, in de persoon van de Stadsmarinier van Delfshaven, heeft B&A gevraagd onderzoek te doen naar de situatie in de wijk. Het doel van het onderzoek is om te komen tot onderbouwde adviezen over het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. 

Onderzoeksopzet

B&A heeft dit onderzoek uitgevoerd door het combineren van diverse databronnen. 250 bewoners en lokale ondernemers zijn huis aan huis bezocht en geïnterviewd over hun ervaringen en beelden met betrekking tot overlast en veiligheidsbeleving. Vervolgens zijn politiecijfers (meldingen en aangiften) op straatniveau geanalyseerd. Beide databronnen zijn grafisch geplot op een kaart van de wijk, om eventuele verbanden tussen subjectieve (bewonersenquête) en objectieve (politiecijfers) overlastbeleving en de aanwezige voorzieningen en hotspots te visualiseren.

Omdat de relatieve druk op een wijk enerzijds wordt beïnvloed door de daadwerkelijke belasting en anderzijds door de belastbaarheid van een wijk, is tevens geïnventariseerd welke beheersmaatregelen de maatschappelijke instellingen en andere stakeholders (gemeente, politie, woningbouw) hebben getroffen.

Resultaat

De wijk Delfshaven is een aandachtsgebied: wanneer we de wijk op sociaal, fysiek en veiligheidsgebied vergelijken met de stad Rotterdam en de rest van de voormalige deelgemeente Delfshaven, scoort de wijk net iets onder het gemiddelde. Heel grote problemen lijken zich evenwel niet voor te doen. Bewoners zijn anno 2016 over het algemeen tevreden met de wijk, wonen er prettig en voelen zich veilig. Wel wordt er overlast ervaren. Ten dele heeft dit te maken met de hoge dichtheid van maatschappelijke instellingen en begeleid wonen. Echter, dit lijkt niet de belangrijkste oorzaak voor overlast te vormen. Veel van de genoemde vormen van overlast zijn gelegen in andere oorzaken.

Aanbevelingen

Samenvattend hebben wij de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Uitbouwen en hanteren beheersmaatregelen
  • Inzetten op versterken sociale leefbaarheid, o.a. gericht op de ervaren jongerenoverlast
  • Inzetten op versterken fysieke leefbaarheid, o.a. gericht op een schone leefomgeving
  • Inzet op overige, hardnekkige bronnen van overlast, o.a. door evenementen en inbraakgolven
  • Investeren in contact instellingen met de buurt

Begeleid wonen en uitstroom in de wijk beter vormgeven.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Periode: 2015 - 2016
Projectnummer: 35696