Mantelzorgondersteuning: het wijkteam doet zelf onderzoek

Samen met Voormekaar teams (Sociale wijkteams) uit de gemeente Berkelland heeft B&A een onderzoek onder mantelzorgers in Berkelland opgezet. Een van de wijkteamopdrachten is namelijk de mantelzorgers te ondersteunen met als doel de mantelzorg te behouden of te versterken. Wijkteamprofessionals hebben weliswaar een beeld van wat de behoefte van een mantelzorger is, maar ze vonden hun eigen waarneming niet het juiste uitgangspunt voor hun aanpak. Want wie weet beter wat er aan steun moet zijn dan de mantelzorger zelf? Gezamenlijk hebben we een vragenlijst opgesteld die wijkverpleegkundigen met de mantelzorger doornamen. Dat leverde waardevolle en vooral realistische informatie op.

Uitkomsten onderzoek

In Berkelland is de gemiddelde leeftijd van mantelzorgers 59 jaar. Het merendeel, tweederde van de mantelzorgers is vrouw.  De zorg gaat in 78% van de gevallen naar ouders of schoonouders. De mantelzorgers geven aan dat ze vooral emotionele/geestelijke en praktische hulp verlenen. Veertig procent geeft aan ook lichamelijke ondersteuning en/of  verzorging uit te voeren. Opvallend is dat 70% van de mantelzorgers al een vorm van ondersteuning heeft en dat zij hier tevreden mee zijn. De andere 30 % heeft juist wel behoefte aan steun.

Verband ondersteuning en gelukkig voelen

Opvallend is het heldere verband tussen de groep mantelzorgers die behoefte heeft aan ondersteuning en de score op “je gelukkig voelen”. De groep mantelzorgers met behoefte aan steun voelt zich beduidend minder gelukkig ( 6,0 versus 7,7). Verder geven mantelzorgers aan dat ze moeite hebben met het combineren van werk, vrije tijd en zorg. Veel mantelzorgers geven aan dat ze zich enigszins belemmerd voelen om iets voor zichzelf te doen, omdat ze het gevoel hebben dat zij bij de zorgvragers moeten blijven. Soms hebben zij onvoldoende tijd voor zichzelf. Enkele mantelzorgers geven aan zich overbelast te voelen.

Ondersteuning kan heel effectief zijn

Deze bevindingen geven richting aan de opdracht om mantelzorgondersteuning vorm te geven. Met 70% van de mantelzorgers gaat het behoorlijk goed en zij zitten niet te wachten op steun. Inzetten op de groep van 30% die wel steun wil, kan heel effectief zijn. Wanneer de ondersteuning aanslaat, is de kans groter dat deze mantelzorgers zich gelukkiger gaan voelen wat helpt om de zorgtaak vol te houden. Door het onderzoek zelf uit te voeren is al een deel van groep die behoefte heeft aan steun bij het wijkteam in beeld.

Direct aan de slag

Kortom, met de uitkomsten van het onderzoek kan het wijkteam direct efficiënt aan de slag met haar mantelzorgopdracht in Berkelland.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Berkelland
Periode: 2014
Projectnummer: 35659