Next level sociaal-economisch beleid BOVAG

Werkgeversorganisatie BOVAG, met 10.000 leden en ruim 80.000 medewerkers, heeft in de zomer van 2014 B&A gevraagd de afdeling werkgeverszaken te ondersteunen bij het ontwikkelen van ‘Next level sociaal-economisch beleid BOVAG’.

Het project had de volgende doelstellingen:

  • Een sociaal-economische visie waarmee de BOVAG haar leden ten dienste is. Dat wil zeggen een visie waarmee de branche toekomstbestendig wordt en de BOVAG haar leden helpt bij het ondernemerschap.
  • Gedegen rapportages waarin alle relevante ontwikkelingen tot 2016 in kaart worden gebracht. En de wijze waarop die door BOVAG tegemoet kunnen worden getreden in de vorm van concrete producten en diensten die door BOVAG en gelieerde partners worden aangeboden.
  • Verankering van de opbrengsten van het project in de gehele BOVAG-organisatie, het bestuur, de interne afdelingen en de leden(afdelingen).

Een belangrijk onderdeel van het project is de communicatie met de BOVAG-leden. Het ledenbestand van de BOVAG bestaat uit  onder andere uit grote dealerorganisaties, onafhankelijke garagehouders, tank- en wasbedrijven en tweewielerzaken.

Aanpak en werkwijze

B&A is gestart met het in beeld brengen van alle relevante ontwikkelingen waar de BOVAG en haar leden op het vlak van werkgeverszaken mee te maken hebben. Daarvoor hebben wij zowel leden als externe deskundigen op het vlak van bijvoorbeeld pensioenen, arbeidsongeschiktheid, arbeidsrecht, cao’s en opleiding en ontwikkeling geraadpleegd. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen gekoppeld aan alle ontwikkelingen waar de branche in alle geledingen mee te maken heeft. Dat heeft geleid tot een korte en bondige visie waarmee de BOVAG haar leden op het vlak van werkgeverschap wil ondersteunen en een concrete agenda voor de toekomst waarmee de BOVAG direct aan de slag gegaan is.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
BOVAG
Periode: 2014
Projectnummer: 32500