Ondersteuning kwaliteitscommissie Wmo

De gemeente Den Haag heeft in 2015 een onafhankelijke commissie ingesteld, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze Kwaliteitscommissie Zorg bestaat uit verschillende deskundigen, zoals wetenschappers en experts. B&A heeft de Kwaliteitscommissie geholpen bij het opstellen van de halfjaarrapportage over de tweede helft van 2015.

Kwaliteitscommissie Zorg

Hans Klein Breteler, voormalig Eerste Kamerlid en zorgbestuurder, is voorzitter van de kwaliteitscommissie Zorg. De commissie bestaat verder uit oud-raadslid en huisarts Hedwig Vos, Lien Knol, lid Wmo-netwerk cliëntenorganisaties, Jan Slagter van Omroep Max en het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg, Deirdre Beneken genaamd Kolmer (lector mantelzorg, Haagse Hogeschool), Mia van Leeuwen (voorzitter Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers Haaglanden) en Elly Spoelstra (voormalig directeur Buddy Netwerk Den Haag). Samen houden zij in de gaten hoe de decentralisatie van zorgtaken in Den Haag uitpakt en kijken hierbij ook naar het functioneren van de gemeente hierin.

Halfjaarrapportage

De eerste helft van 2015 lag de focus van de Kwaliteitscommissie op het uitwerken van haar rol en haar takenpakket. Begin 2016 moest de halfjaarrapportage over de tweede helft van het jaar opgeleverd worden. De kwaliteitscommissie vroeg B&A om ondersteuning bij het structureren van de waarnemingen, adviezen en opvattingen van de commissieleden, volgend uit de activiteiten die zij van juli tot en met december 2015 had ondernomen.
Wij hebben alle verslagen gelezen en geordend naar de vier kwaliteitsperspectieven (de burger, de professional, de uitvoerende organisaties en de gemeentelijke organisaties) die de commissie hanteert. Op basis van gesprekken met de verschillende commissieleden hebben wij vervolgens een verhaallijn aangebracht en een concept-rapportage opgesteld. Uit de inhoud en structuur volgde een logische agenda met onderwerpen voor 2016. De halfjaarrapportage hebben wij, voorzien van een agendavoorstel voor 2016, gepresenteerd aan de kwaliteitscommissie.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Periode: 2016
Projectnummer: 35705