ONDERZOEK JEUGDZORG, REKENKAMERCOMMISSIE NOORDOOSTPOLDER

De Rekenkamer Noordoostpolder heeft B&A de opdracht gegeven om de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder te onderzoeken.

Ruim drie jaar na de invoering van de Jeugdwet is er behoefte aan kennis over de huidige stand van zaken van de jeugdhulp.

  • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van de jeugdzorg ingericht?
  • In hoeverre worden de beoogde resultaten behaald?
  • Hoe staat het met de wachttijden binnen de jeugdhulp?

Deze behoefte geldt ook voor de gemeente Noordoostpolder.

Mede gevoed door de wensen die voortkomen uit het burgerpanel van de gemeente, wil de rekenkamercommissie graag inzicht verkrijgen in de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder.

De resultaten van het onderzoek worden in het vierde kwartaal van 2018 verwacht.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Nane Akpa

n.akpa@bagroep.nl 06 4843 0661
Meer over Nane Akpa

Opdrachtgever:
Rekenkamercommissie Noordoostpolder
Periode: 2018
Projectnummer: 35779