ONDERZOEK JEUGDZORG, REKENKAMERCOMMISSIE NOORDOOSTPOLDER

De Rekenkamer Noordoostpolder heeft B&A de opdracht gegeven om de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder te onderzoeken.

Ruim drie jaar na de invoering van de Jeugdwet is er behoefte aan kennis over de huidige stand van zaken van de jeugdhulp.

  • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van de jeugdzorg ingericht?
  • In hoeverre worden de beoogde resultaten behaald?
  • Hoe staat het met de wachttijden binnen de jeugdhulp?

Deze behoefte geldt ook voor de gemeente Noordoostpolder.

Mede gevoed door de wensen die voortkomen uit het burgerpanel van de gemeente, wil de rekenkamercommissie graag inzicht verkrijgen in de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder.

Resultaten

Maandag 18 maart 2019 lichtte Yorick van den Berg samen met collega Nane Akpa de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek naar de Jeugdzorg toe in de raadscommissie Samenlevingzaken. De raads- en commissieleden hadden veel waardering voor het rapport. In een duopresentatie met de voorzitter van de rekenkamercommissie werden goede vragen vanuit de commissie beantwoord. Dit leidde tot een discussie op het scherpst van de snede tussen wethouder en de commissieleden, maar er waren ook veel uitgestoken handen over en weer om samen de jeugdzorg in Noordoostpolder te verbeteren.

De aanbevelingen van de rekenkamercommissie richten zich onder andere op een betere informatiepositie voor de raad om meer grip te krijgen op de effectiviteit en doelmatigheid van de geleverde hulp aan ouders en hun kinderen. Kijk de presentatie en de behandeling in de commissie terug via de website van de gemeente Noordoostpolder. Klik hier o.a. vanaf 7:49 min.

Het rapport Uitvoering van de jeugdzorg in Noordoostpolder is te downloaden via https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenlevingszaken/2019/18-maart/19:30/03-1-Eindrapportage-onderzoek-jeugdzorg-Noordoostpolder.pdf

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Nane Akpa

n.akpa@bagroep.nl 06 4843 0661
Meer over Nane Akpa

Opdrachtgever:
Rekenkamercommissie Noordoostpolder
Periode: 2018 - 2019
Projectnummer: 35779