Onderzoek jeugdzorg rekenkamercommissie Woerden

Net als voor alle andere Nederlandse gemeenten is ook voor Woerden de invoering van de jeugdwet op 1 januari 2015 een majeure nieuwe gemeentelijke taak. De decentralisatie van deze taak (met gekorte budgetten) door de rijksoverheid naar de gemeenten is niet zonder slag en stoot gegaan. Woerden is daarop geen uitzondering. De implementatie van de Jeugdwet in Woerden is nu enige jaren gaande. Een goed moment om als ‘lerende organisatie’ in Woerden te bezien of de uitvoering van de jeugdzorg goed is ingericht en of de beoogde resultaten worden behaald.

In opdracht van de Rekenkamercommissie Woerden heeft B&A in 2017 een uitgebreide documentenstudie gedaan en gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie, de raad en professionals van uitvoerende organisaties in de jeugdzorg. Dit resulteerde in een compleet beeld van de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Woerden en hoe effectief deze is. Hierbij hebben wij gekeken naar zowel de doelen, streefwaarden en uitvoeringsstrategie van de gemeente als naar de daadwerkelijke uitvoering en effectiviteit van de jeugdzorg.

De conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het bestuurlijk eindrapport: Jeugdhulp, reden tot zorg? d.d. 31 oktober 2017  (pdf)

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Rekenkamercommissie Woerden
Periode: 2017
Projectnummer: 35751