ONDERZOEK NAAR ECONOMISCH BELEID EN PERSPECTIEF VAN GEMEENTE PAPENDRECHT

In opdracht van de rekenkamercommissie Papendrecht voerde B&A in samenwerking met E&E Advies een onderzoek uit naar het economisch beleid en perspectief van de gemeente Papendrecht.

Doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een antwoord op de vraag in hoeverre de gemaakte beleidskeuzes aansluiten bij de economische opgaven en toekomstige kansen van Papendrecht. Ook wilde de rekenkamercommissie graag weten of de genomen maatregelen en gemaakte afspraken leiden tot de gewenste resultaten.

Om op bovenstaande vragen een antwoord te verkrijgen, voerden de onderzoekers een uitgebreide documentenstudie en quickscan van beschikbare informatie uit. Daarnaast hielden de onderzoekers interviews met verschillende betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van kennisinstellingen en intermediaire organisaties. De verkregen inzichten uit de quickscan, documentenstudie en interviews analyseerden de onderzoekers aan de hand van een SWOT-analyse (ook wel bekend als sterkte-zwakte analyse).

Maandag 18 juni mochten Maaike Zwart (E&E advies) en Yorick van den Berg (B&A) de resultaten toelichten aan de gemeenteraad. Met een leuke inhoudelijke discussie werd het rapport positief ontvangen door de raad.

De vergadering van 18 juni is terug te kijken via deze link, markeerpunt 10: http://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/gemeente_papendrecht?session=14092

Foto: still van de vergadering van 18 juni

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Stel uw vraag per mail aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl
Lees meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Papendrecht
Periode: 2017 - 2018
Projectnummer: 35762

Naar onze
opdrachten