B&A onderzocht de toewijzing van Wmo-voorzieningen in Lingewaard

Bij de gemeenteraad van Lingewaard kwam een zorgelijk signaal binnen rondom de toewijzing van maatwerkvoorzieningen. In diverse media (o.a. De Gelderlander en Omroep Gelderland) werd in september 2017 bericht over mogelijke misstanden in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Naar aanleiding van dit signaal en de berichtgeving in de media, vond in september een raadsdebat plaats waarbij een motie is aangenomen waarin gevraagd is om onafhankelijk raadsonderzoek uit te laten voeren naar de uitvoering van de Wmo.

Een onderzoekscommissie van de gemeenteraad, ingesteld op 9 november 2017, heeft B&A de opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: Wordt in de gemeente Lingewaard op een correcte wijze uitvoering gegeven aan de toewijzing van WMO-voorzieningen aan haar burgers?

Uitkomsten

Op 8 februari jl. hebben wij de uitkomsten van het rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het rapport is in te zien via de vergaderkalender van 8 februari 2018 van de raad van de gemeente, agendapunt 6: https://ris.ibabs.eu/raad-lingewaard/meeting/100070769/7fe47c0c-afaf-44fd-841b-adcd05ec7aa9/

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Oscar Papa

o.papa@bagroep.nl 06 5135 2343
Meer over Oscar Papa

Opdrachtgever:
Gemeente Lingewaard
Periode: 2017 - 2018
Projectnummer: 35763