Overlap tussen de drie decentralisaties in beeld

In opdracht van de gemeente Brummen heeft B&A in beeld gebracht hoeveel inwoners gebruik maken van voorzieningen die na de decentralisaties (Wmo, Jeugd en Participatie) een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn. Dit als input voor de beleidsmatige samenhang tussen de drie decentralisaties.

De kracht van de analyse zit niet in het verzamelen van aantallen inwoners per decentralisatie, maar juist de samenloop en overlap tussen de drie decentralisaties. Dus hoeveel inwoners in een gemeente maken zowel gebruik van AWBZ-voorzieningen, Wmo-voorzieningen als jeugdzorg? En wat kun je verwachten qua instroom vanuit de jeugdzorg naar de participatiewet?

Daarvoor hebben we drie stappen doorlopen:

  1. Bepalen hoeveel cliënten gebruik maken van voorzieningen in de drie afzonderlijke decentralisaties in de gemeente Brummen:
    • Jeugdzorg
    • AWBZ begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, zorgzwaartepakketten (AWBZ) en hulp bij het huishouden (Wmo)
    • Participatiedomein
  1. Segmenteren van de populaties van de verschillende decentralisaties in leeftijdsopbouw, zodat er op leeftijdsvensters een overlap zichtbaar wordt;
  1. Beredeneren op basis van ervaringscijfers uit eerder uitgevoerde onderzoeken op het terrein van jeugdzorg en arbeidsmarkt wat de overlap van cliënten kan zijn tussen de decentralisaties in de gemeente Brummen. 

In een korte doorlooptijd van twee weken is op basis van bestaande bronnen een analyse gemaakt, waarmee in één infographic de samenhang tussen de drie decentralisaties in aantallen inwoners zichtbaar is gemaakt. Een soortgelijke analyse hebben wij eerder ook voor de gemeente Den Haag uitgevoerd.

Graphic: samenhang tussen de drie decentralisaties

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Brummen
Periode: 2013
Projectnummer: 36002