Schuldhulpverlening ‘Nieuwe stijl’ Waddinxveen

De afgelopen jaren heeft de gemeente Waddinxveen een duidelijke visie over schuldhulpverlening voor haar inwoners ontwikkeld, aan de hand van opgedane ervaringen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Naast het verzorgen van schuldregeling, biedt de gemeente haar inwoners sinds dit jaar ook schuldhulpverlening aan.

Sinds 1 januari 2019 versterken twee van onze medewerkers, Fannie Janssen en Daphne Steenbergen, het preventieteam ‘Wadwijzer’ en het Sociaal Team van de gemeente als respectievelijk schuldhulpverlener en schuldregelaar.

Dinsdag 12 maart jl. was er een kennismakingsbijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis Waddinxveen met verschillende ketenpartners. Rob de Bruijn, verantwoordelijk voor schuldhulpverlening bij ons bedrijfsonderdeel Civic Amsterdam alsook voor het implementeren van deze dienstverlening in Waddinxveen, presenteerde daar onze visie en werkwijze op het gebied van schuldhulpverlening.

Foto: kennismakingsbijeenkomst van 12 maart jl.

Integraal concept schuldhulpverlening

‘Wij maken gebruik van het integrale concept van schuldhulpverlening ontwikkeld door Kombrink & Westerbeek’, aldus Rob de Bruijn, verantwoordelijk voor schuldhulpverlening bij ons bedrijfsonderdeel Civic Amsterdam alsook voor het implementeren van deze dienstverlening in Waddinxveen. ‘We handelen volgens stress-sensitieve werkmethoden op basis van de schaarste theorie. Wij houden rekening met de laatste inzichten uit de neuropsychologie die laten zien dat korte termijn planning de overhand neemt bij mensen die langdurig onder stress werken. Daarnaast kijken we naar hoe beslissingen tot stand komen onder invloed van gedragseconomie.’

Geen mens maakt een verkeerde keuze
De Bruijn: ‘We handelen vanuit de gedachte dat geen mens een verkeerde keuze maakt. Iemand beslist op grond van de op dat moment beschikbare informatie en externe invloeden. Wij geven een cliënt zoveel mogelijk informatie, zodat diegene zelf een gewogen beslissing kan nemen. De beslissing blijft aan de cliënt. De handelingsbekwame cliënt behoudt op deze manier autonomie.

Invloed op eigen situatie
Op deze manier laten we iemand ook zien dat hij of zij invloed heeft op de eigen situatie. En wanneer iemand die invloed niet heeft, bedenken we samen met de cliënt hoe je wél grip krijgt op de situatie. Hoe houd je de controle over je eigen leven? betekent dat je aan de voorkant van het schuldhulpverleningstraject meer tijd investeert. Deze tijd verdien je terug doordat je aan het einde minder recidive en uitval hebt.

Alles wat de cliënt zelf kan, doet de cliënt zelf
Wij gaan altijd uit van het concept ‘alles wat de cliënt zelf kan, doet de cliënt zelf’. We kijken naar iemands maximaal haalbare potentie. We stimuleren dat de cliënt – binnen de grenzen van de eigen invloedcirkel – zelf zoveel mogelijk invloed uitoefent. Zodra we de cliënt loslaten, willen we zo zeker mogelijk zijn dat diegene de zaken adequaat zelf kan regelen, of dat de juiste vorm van ondersteuning ingeregeld is. Onze coaching en begeleiding richt zich op het klaarstomen van de cliënt voor de benodigde oplossing. Dit betekent voor ons coachen, stimuleren en los laten waar dit kan.’

Ervaren partner

B&A heeft ruime ervaring op het gebied van schuldhulpverlening, zowel op beleidsvlak als in de praktijk. Zo hebben wij succesvol een schuldhulpprogramma toegepast in Amsterdam-Oost (via ons bedrijfsonderdeel Civic Amsterdam). De ideeën en theorieën die wij in Amsterdam gebruiken vormen de kern van Route 020: de verandering voor van schuldhulpverlening in heel Amsterdam Daarnaast zijn wij ook bezig met de toekomst. Wij helpen mee met het curriculum van de opleiding Sociaal Financieel Dienstverlener bij de Hogeschool Rotterdam.

Meer weten over onze aanpak?

Stel uw vraag aan Rob de Bruijn.
E: r.bruijn@civicamsterdam.nl
T: 06 – 21 42 27 32

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Rob de Bruijn

r.bruijn@civicamsterdam.nl 06 - 21 42 27 32

Opdrachtgever:
Gemeente Waddinxveen
Periode: 2019
Projectnummer: 59500