STURING OP WMO-BELEID IN GEMEENTE GRONINGEN

In opdracht van de rekenkamercommissie Groningen heeft B&A een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om te sturen op het Wmo-beleid. Sinds 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) nieuwe stijl van kracht, waarin de gemeente fors meer taken heeft gekregen in de ondersteuning van kwetsbare mensen.

Net als veel andere gemeenten heeft ook Groningen zichzelf doelen gesteld om aan de Wmo invulling te geven. Doelen die gaan over kosten en gebruik, de transformatie van de uitvoering van hulp en ondersteuning, de ervaringen van de Groningers met de uitvoering van de Wmo en de maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken.

De rekenkamercommissie Groningen wilde graag weten hoe het college de gemeenteraad in staat stelt te sturen op het Wmo-beleid en de bereikte resultaten. Inmiddels is het rapport aangeboden aan de raad en zijn de resultaten openbaar. In het rapport komt de rekenkamercommissie tot de conclusie dat de raad op dit moment nog niet goed in staat is om vast te stellen of de gewenste resultaten op het gebied van de Wmo worden behaald. Een van de constateringen in het rapport is dat sprake is van een ‘doelenjungle’: door een overkill aan informatie op detailniveau is het lastig voor de raad om te bepalen of het college met het Wmo-beleid de juiste koers vaart. Een andere conclusie is dat er weliswaar veel informatie beschikbaar is, maar dat er nog weinig tot geen zicht is op de maatschappelijke effecten omdat veel van de informatie pas sinds kort verzameld wordt.

In het rapport worden drie aanbevelingen gegeven:

  1. Kom tot een beperktere set van indicatoren waarop de raad elk jaar Wmo-breed wordt geïnformeerd over de bereikte effecten en doelen. De huidige ingezette koers van monitoring met 68 voor de Wmo-relevante indicatoren is voor de operationele aansturing door het college begrijpelijk, maar voor de raad naar verwachting niet inzichtelijk.
  2. Focus de verantwoording vooral op het doelbereik en de maatschappelijke effecten en voorzie deze van meerjarige trendinformatie en uiteraard verklaringen en duiding.
  3. Voeg aan de verantwoordingsinformatie een besluit of bespreekvoorstel toe zodat de raad ook in positie wordt gebracht om de controlerende taak uit te voeren en waar nodig veranderingen in de kaders aan te brengen.

Het rapport Sturing op de WMO, ligt het schip op koers? is op donderdag 27 september 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Rekenkamercommissie Groningen
Periode: 2018
Projectnummer: 35773