Topstudenten in de Topsectoren

Om studenten een aantrekkelijk toekomstperspectief te kunnen bieden – een opleiding en carrière in één van de dragende sectoren van de economie – is vanuit het landelijke Techniekpact een beurzenprogramma opgezet: de Topsectorbeurzen. Dit programma, dat door Platform Bèta Techniek (BPT) wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten zicht op o.a. mogelijke financiële ondersteuning, praktijkervaring bij bedrijven en aanvullend en uitdagend onderwijs. Voor de topsectorbeurzen bestaat geen blauwdruk: per topsector bepalen bedrijven en brancheorganisaties zelf hoe ze invulling geven aan de beurs. Inmiddels zijn meer dan 500 studenten aan een beurstraject begonnen. Daarmee komt de ambitie vanuit het Techniekpact om jaarlijks 1000 getalenteerde studenten een Topsectorbeurs aan te bieden langzaam maar zeker in zicht.

Achtergrond

Nederland kent 9 topsectoren: sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Deze topsectoren zijn van groot belang voor de Nederlandse economie, maar hebben tegelijkertijd last van een (dreigend) tekort aan getalenteerde technische krachten.Het aantal studenten dat kiest voor een technische opleiding en carrière in de techniek is de laatste jaren aan het stijgen, maar blijft te laag om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag naar technisch talent.  Door de wijzigingen in de studiebekostiging (leenstelsel in plaats van beurzenstelsel) bestaat het risico dat studenten op financiële gronden niet kiezen voor een langere – en daarmee duurdere – technische opleiding maar uitwijken naar alfa of gamma onderwijs.

Wat levert het op?

Samen met Platform Bèta Techniek heeft B&A een verkennende studie uitgevoerd om zicht te krijgen op de concrete opbrengsten van het beurzenprogramma voor studenten en deelnemende bedrijven. Doel van deze verkenning was o.a. om zicht te krijgen op knelpunten in het programma, oplossingsrichtingen en mogelijkheden om het programma te verbreden en sterker te positioneren. B&A heeft intensief samengewerkt met Platform Bèta Techniek op het gebied van dataverzameling: studenten, deelnemende bedrijven en niet-deelnemende bedrijven zijn gezamenlijk benaderd. Op deze manier kreeg PBT ervaringen uit eerste hand. Om de onafhankelijkheid van de studie te waarborgen is de analyse door B&A verzorgd. Eind 2015 heeft B&A een onderzoeksrapportage opgeleverd. Op de website Topsectorbeurzen is alle relevante informatie over het programma verzameld. U kunt de onderzoeksrapportage daar ook terugvinden.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Platform Bèta Techniek
Periode: 2015
Projectnummer: 35687