Traject ‘Bronckhorst heet welkom’

EVALUATIEONDERZOEK

In 2015/2016 kwamen veel vluchtelingen uit onder andere Syrië en Eritrea naar Europa vanwege burgeroorlogen in hun land. Een groot aantal van hen heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen en kreeg daarmee als statushouder het recht om hier een bestaan op te bouwen. Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor huisvesting en integratie van deze statushouders. Zo heeft de gemeente Bronckhorst een integraal traject ontwikkeld gericht op integratie en participatie: ‘Bronckhorst heet welkom!’. Binnen dit traject is er aandacht voor:

  • Het leren van de Nederlandse taal
  • Het kennismaken met de Nederlandse maatschappij (met aandacht voor gewoonten en gebruiken in Nederland en kennis van de netwerken van welzijn en het verenigingsleven in de gemeente Bronckhorst)
  • Een actieve participatie binnen deze maatschappij (door bijvoorbeeld lidmaatschap van een (sport)vereniging of het doen van vrijwilligerswerk)
  • Diverse sportieve activiteiten en culturele uitstapjes.

De eerste groep statushouders heeft het gehele traject inmiddels doorlopen en de gemeente Bronckhorst wil het traject graag evalueren. De gemeente heeft B&A gevraagd om dit evaluatieonderzoek uit te voeren.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Bronckhorst
Periode: 2017
Projectnummer: 35755