Minor Werken in het (jeugd)veiligheidsdomein

Futuro werkt samen met de opleiding Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden met als doel verbinding te leggen tussen onderwijs en praktijk. Deze samenwerking stelt beide instanties in staat hun eigen doelen beter te realiseren.

Samenwerkingsovereenkomst

Futuro, onderdeel van B&A, heeft sinds 1 december 2013 een samenwerkingsovereenkomst met de opleiding Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden. Futuro levert op basis van haar beleids- en uitvoeringsexpertise bij de aanpak van jeugdproblematiek een bijdrage aan onderdelen van het onderwijsprogramma van de opleiding Toegepaste Psychologie. De opleiding Toegepaste Psychologie levert op haar beurt, op basis van deskundigheid en menselijk kapitaal (studenten en docenten), een bijdrage aan de opdrachten van Futuro door middel van onderzoek, inzet van stagiairs,  kennisuitwisseling en het uitvoeren van (afstudeer)opdrachten.

Foto VLNR: Otto Schildknegt (Futuro), Nane Akpa (Futuro), Aart Rietveld (Hogeschool Leiden)

Terreinen van samenwerking

De samenwerking beslaat drie werkterreinen: onderwijs, stages en onderzoek.

Onderwijs
Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie, verzorgt Futuro het praktijkonderwijs voor de Minor Werken in het (jeugd)veiligheidsdomein. Dit houdt in dat Futuro problemen aandraagt die zij signaleert in de steden waar zij actief is op dit gebied. Studenten vertalen deze problemen in onderzoeksvragen en werken deze vervolgens uit in de praktijk. Futuro koppelt iedere student aan een eigen medewerker die de student begeleidt. Ook verzorgt Futuro een aantal werksessies voor de studenten waarin zij praktijkkennis en ervaring  deelt.

Stages
Studenten lopen in hun derde studiejaar zes maanden stage bij een instelling of organisatie. De samenwerking met Futuro biedt studenten de mogelijkheid om ofwel bij Futuro stage te lopen of bij een organisatie uit haar netwerk.

Onderzoek
Studenten dienen tijdens hun afstudeerfase een onderzoek uit te voeren in opdracht van een opdrachtgever. Zij kunnen een onderzoek uitvoeren bij Futuro.

Vruchtbare samenwerking

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen beide instanties steeds verder geoptimaliseerd. Met het programma wat nu staat, weten zowel de Hogeschool Leiden als Futuro mooie resultaten te bereiken. Zo zijn er inmiddels een aantal oud-stagiairs inmiddels door Futuro aangenomen als hulpverleners.

“Door de samenwerking tussen Futuro en Hogeschool Leiden worden jonge professionals doelgericht en praktijkgericht opgeleid voor functies op het terrein van welzijn en veiligheid”, aldus  Aart Rietveld, Onderwijsmanager Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden. “Futuro is voor ons een flexibele partner die goed weet wat er in het veld speelt en kennis heeft van de toekomstige ontwikkelingen en daarmee bij uitstek een partner is in opleiden van professionals van de toekomst.”

Onze organisaties