Voorkomen van financiële uitbuiting ouderen

Het ministerie van VWS werkt al meerdere jaren met het Actieplan Ouderen in Veilige Handen. Uit dit actieplan komen meerdere activiteiten voort. VWS heeft B&A en Moetd gevraagd om ondersteuning te bieden bij een aantal van de onderdelen van het Actieplan.

Uitwerking

De ondersteuning bestond uit drie onderdelen:

  1. ondersteuning bij de opstart, uitvoering en evaluatie van de pilots voorkomen financiële uitbuiting;
  2. het opzetten van een kennisbank ouderenmishandeling;
  3. het uitvoeren van een beleidsinventarisatie ouderenmishandeling bij alle centrumgemeenten.

De rol van B&A was drieledig. Ten eerste het leveren van procesbegeleiders voor het opzetten en uitvoeren van de pilots voorkomen financiële uitbuiting. De tweede rol was het opzetten van een kennisbank voor gemeenten waarin alle relevante informatie en instrumenten voor de brede aanpak van ouderenmishandeling is opgenomen. En de laatste rol was het uitvoeren van een beleidsinventarisatie onder alle centrumgemeenten om te bepalen waar de gemeenten nu staan in hun aanpak van ouderenmishandeling.

Resultaat

De pilots financiële uitbuiting hebben een schat aan ervaringen en bruikbare instrumenten en aanpakken opgeleverd. Op 15 juni 2015 tijdens de conferentie ‘Ouderen in veilige handen’ zijn de resultaten van pilots voorkomen financiële uitbuiting bekend gemaakt en is de Kennisbank Aanpak Ouderenmishandeling gelanceerd.

De beleidsinventarisatie is al eerder in de vaste Kamercommissie behandeld en is opgenomen in de kennisbank, zie Inventarisatie Beleid Ouderenmishandeling bij Centrumgemeenten.

De afzonderlijke instrumenten en producten die in de pilots zijn opgeleverd, zijn te vinden door in de kennisbank het vinkje financiële uitbuiting aan te zetten.

Het ministerie heeft een Brede Alliantie opgezet die de aanpak van financiële uitbuiting ter hand heeft genomen.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Doetinchem
Periode: 2013 - 2015
Projectnummer: 35618