Civic Amsterdam, welzijn in Amsterdam-Oost

In Amsterdam-Oost voert B&A onder de naam Civic Amsterdam sinds 2008 welzijnsdiensten uit. Wij bieden maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening, en collectieve ondersteuning van bewoners aan met inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast zijn wij ook actief op het gebied van participatie en opbouwwerk.

Op het gebied van schuldhulpverlening heeft Civic Amsterdam in samenwerking met de gemeente en zes andere maatschappelijke dienstverleners door een zeer innovatieve aanpak goede resultaten behaald. Kern van deze aanpak is dat er minder wordt gedacht vanuit de verplichtingen die een klant moet nakomen om schuldhulp te ontvangen, maar meer vanuit de vraag waarom een klant handelt zoals hij handelt, zodat gedrag structureel kan worden aangepast. Door deze verschuiving houden klanten het traject langer vol en weten ze de schuldhulp beter te vinden. Civic Schuldhulpverlening heeft het NVVK certificaat.

Bijzondere inzet leveren we als trekker van de Alliantie Wijkzorg. Daarin zorgen we er voor dat de zelfredzaamheid voor de Amsterdammer wordt versterkt door stevigere verbindingen te maken tussen welzijn, maatschappelijke dienstverlening en informele zorg. Door aan te sluiten op de eigen kracht en vragen gebiedsgericht en integraal te benaderen leidt wijkzorg tot integrale zorg en ondersteuning en meer samenredzaamheid van burgers. Deze wijkzorgaanpak draagt ertoe bij dat Amsterdammers zo lang mogelijk zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

Voor meer informatie kijk op www.civicamsterdam.nl.

Onze organisaties