Indebuurt033, welzijn in Amersfoort

Als Indebuurt033 coördineert B&A samen met Beweging 3.0 en MEE op vernieuwende wijze het welzijnswerk in Amersfoort en voert het werk deels ook uit. Wij werken hierbij nauw samen met bewonersinitiatieven, partnerorganisaties, wijkteams en andere belanghebbenden. Samen geven we in de stad vorm aan drie functies: informatie en advies, ontmoeten en ondersteuning en toerusting.

Inwoners kunnen voor informatie terecht op de website en voor advies zijn er informatiewinkels en inloopspreekuren op verschillende plekken te vinden in de stad. De ontmoetingsfunctie is ingevuld met een infrastructuur van bekende ontmoetingsplekken en initiatieven, waarbij we eindverantwoordelijk zijn voor het beheer en coördinatie van deze locaties en activiteiten.

Ondersteuning en toerusting bestaat uit een mix van collectieve (cursussen en trainingen) en individuele toerusting. Netwerkversterking van de inwoner staat centraal in onze individuele ondersteuning.

Er staan drie thema’s centraal in ons werk:

  • Opgroeien en opvoeden. Door een veilige en kansrijke buurt en opvoedomgeving voor kinderen en jongeren te realiseren, kunnen zij opgroeien tot zelfstandige, krachtige volwassenen.
  • Samenredzaamheid bevorderen. Inwoners die moeite hebben met participeren, worden ondersteund om zelfstandig te kunnen leven en wonen.
  • Sociale leefbaarheid. Inwoners geven in hun wijk en buurt zelf vorm aan een vertrouwde, veilige, uitdagende, actieve en sociale leefomgeving.

Vernieuwend en uniek is BuurtBestuurt, een werkwijze waarbij een aantal inwoners zich gezamenlijk met professionals en buurtnetwerkers inzet voor een wijk of buurt. Alle activiteiten die inwoners organiseren om hun wijk en stad mooier te maken worden door de gemeente Amersfoort en Indebuurt033 gewaardeerd en aangemoedigd. Er is subsidie beschikbaar voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. De wijkplannen, die samen met bewoners en buurtorganisaties zijn opgesteld, zijn het inhoudelijke vertrekpunt voor een subsidieaanvraag en geven aan waar een aanvraag aan moet voldoen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit.

Voor meer informatie kijk op www.indebuurt033.nl.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

José ten Kroode

j.kroode@bagroep.nl 06 5477 1120
Meer over José ten Kroode

Opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort
Periode: 2017 - heden
Projectnummer: 49994

Onze organisaties