PIT 010, samen actief in IJsselmonde

B&A voert in Rotterdam IJsselmonde onder de naam PIT 010 sinds 2012 welzijnswerk voor zowel volwassenen als jongeren uit. Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Vroegsignalering en gezondheidspreventie
  • Maatschappelijk dienstverlening en schuldhulpverlening
  • Kinder-, jeugd-, en jongerenwerk
  • Vrijwilligerswerk en activering
  • Beheer Huizen van de Wijk

Om tot gerichte resultaten te komen, kunnen bewoners voor activering, ontmoeting en op orde brengen van administratie en schulden, terecht op onze Campussen. Jongeren kunnen binnenlopen op ons Jongerenservicepunt. We leveren ook medewerkers aan het wijkteam, waarbinnen zij verantwoordelijk zijn voor volwassenondersteuning en Intensief Casemanagement voor jongeren.

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met zorgorganisaties en besteden daar veel aandacht aan. Op verschillende onderdelen werken we samen met zorgpartners als bijvoorbeeld Antes, Middin en Aafje, om de zelfstandigheid van zorgbehoevenden te versterken. Voorbeelden van projecten die uit deze samenwerking zijn voortgekomen zijn vroegsignalering in de keten van GGZ, huisbezoeken aan 75-plussers, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en welzijn op recept.

Voor meer informatie kijk op www.pit010.nl.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Natasja van Elewout

n.elewout@pit010.nl 06 46 63 34 71

Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Periode: 2012 - heden
Projectnummer: 54020

Onze organisaties