B&A EEN VAN DE WERKGEVERS VAN HET SOCIAAL TEAM EN CJG ZEIST

B&A is een van de drie hoofdaanbieders voor het werkgeverschap van het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin in Zeist. Het Sociaal Team is voor volwassenen de toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een multidisciplinair team gericht op vragen op het gebied van opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Wij zijn verantwoordelijk voor het perceel Sociaal Werk en hebben de medewerkers in dienst die werkzaam zijn op dit gebied.

Contractondertekening op 16 mei 2018 met VLNR: Cees van der Wal (bestuurder MEE-ugv), Marcel Fluitman (wethouder gemeente Zeist), Fawzia Nasrullah, (bestuurder Youké) en Oscar Papa (bestuurder van B&A).

CONCURRENTIEGERICHTE DIALOOG

De gemeente Zeist heeft voor de selectieprocedure de concurrentiegerichte dialoog gehanteerd. Na een schriftelijke selectiefase volgde een dialoogfase, waarin wij meerdere malen met de gemeente aan tafel gezeten hebben om de inzet van het sociaal team en het CJG nader te specificeren en de ontwikkeling en vernieuwing van de teams te bespreken. Daarna volgde de definitieve inschrijvingsfase. In totaal waren vijf partijen betrokken bij het selectieproces, waarvan drie hoofdaanbieders verdeeld over drie percelen (Sociaal Werk, Mensen met beperkingen en Jeugdhulp) met elkaar aan de slag gaan: Youké, MEE Utrecht Gooi en Vecht en wij.

OPDRACHT EN SAMENWERKING

Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor de benodigde opleiding en expertise van onze  medewerkers in de teams, in afstemming met de coördinatoren. De coördinatoren, in dienst van de gemeente, sturen het Sociaal Team en het CJG aan.

Onderdeel van de opdracht is ook om gezamenlijk als gemeente en aanbieders (inhoudelijke) innovaties in het sociaal domein in Zeist vorm te geven.

De initiële opdracht heeft een looptijd van vier jaar en kan daarna verlengd worden voor de duur van twee keer twee jaar.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Oscar Papa

o.papa@bagroep.nl 06 5135 2343
Meer over Oscar Papa

Opdrachtgever:
Gemeente Zeist
Periode: 2018 - heden
Projectnummer: 59001