Workshop Samenwerken in het Wijkzorgnetwerk

In het kader van de nieuwe Wmo is in Amsterdam per stadsdeel een wijkzorgnetwerk gevormd. Een netwerk dat bestaat uit alle formele en informele zorgpartijen. Alle relevante partnerorganisaties en actieve bewonersgroepen maken deel uit van dit netwerk. Gezamenlijk dragen zij de zorg voor de bewoners van de wijk.

Om de samenwerking te bevorderen bood de gemeente per stadsdeel een programma aan. Dit programma besloeg een dagdeel waarin de kwartiermakers van het wijkzorgnetwerk uitleg gaven, inspiratie kon worden opgedaan en de deelnemers elkaar (beter) konden leren kennen.

B&A verzorgde in dit programma een workshop over samenwerken. Deelnemers kregen een casus in de vorm van een filmfragment passend bij het betreffende stadsdeel. In kleine groepjes gingen de deelnemers op zoek naar slimme oplossingen die op draagvlak van klanten kunnen rekenen. Deze workshops leverden veel praktische en soms onverwachte aanpakken op. Open staan voor elkaar en gezamenlijk komen tot een aanpak geeft energie. Door zo concreet aan de slag te zijn, ontstaat vaak ook de behoefte om elkaar nog beter te leren kennen.

Met deze workshops en dit samenspel van de deelnemers droeg B&A bij aan de samenwerking in wijken en buurten.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
Periode: 2015
Projectnummer: 46005