Kennismaken met:

Bertine Spijkers profielfoto

Bertine Spijkers


directeur Civic Amsterdam

06 2188 5408

Mijn naam is Bertine Spijkers. Sinds 6 jaar ben ik directeur van Civic Amsterdam, een van de uitvoeringsorganisaties van B&A, en verantwoordelijk voor de aansturing. Civic richt zich op drie aandachtsgebieden in het sociaal domein: activering & participatie, schuldhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast ben ik samen met de gemeente Amsterdam en andere maatschappelijke organisaties bezig met een stuk beleidsvoering. Welke koers willen we varen voor (kwetsbare) bewoners in Amsterdam en wat kunnen we voor ze betekenen?

Ik ben heel nauw betrokken geweest bij de doorontwikkeling van de agenda voor het sociale domein in Amsterdam. Dit beleidsstuk wordt aangeboden aan het nieuwe bestuur. Ook heb ik veel kunnen betekenen in de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze waarmee alle Maatschappelijk Dienstverleners (MaDi’s) gaan werken: Route 020. Binnen deze manier van werken wordt er meer gekeken vanuit de leefwereld van de cliënt en wordt er vanuit MaDi’s maatwerk geleverd. Ik ben er heel trots op hoe deze werkwijze in samenwerking met de gemeente en andere MaDi’s tot stand is gekomen.

Aansluitend bij het gedachtegoed van B&A, wat kan je zelf doen als persoon en waar word je blij van, helpen wij bewoners te activeren en participeren in de samenleving. Ik vind het heel leuk om te zien hoe vrolijk mensen worden van activiteiten en bijeenkomsten, die georganiseerd worden door Civic. Mensen creëren weer een sociaal netwerk en halen positiviteit uit hun dagelijkse leven!


Expertise

  • Bewonersinitiatief
  • Schuldhulpverlening
  • Vroegsignalering
  • Wijkteams
  • Activering en participatie
  • Welzijn op recept