Kennismaken met:

Bouchra Dibi profielfoto

Bouchra Dibi


adviseur

06 - 40 17 45 81

Mijn naam is Bouchra Dibi, en sinds 1 september ben ik werkzaam als adviseur bij B&A. Hiervoor heb ik 22 jaar gewerkt als opbouwwerker in aandachtswijken. Hier heb ik van dichtbij meegemaakt wat de problemen die vaak “achter de voordeur” spelen, doen met mensen.

De opeenstapeling van problemen maakt vaak dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daar ligt een grote uitdaging: het bereiken van de mensen én om op een effectieve en integrale manier samen te werken in de wijken.

Ik heb de afgelopen jaren veel verschillende projecten uitgevoerd zoals arbeidstoeleiding voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ik ben projectleider interculturalisatie geweest en heb leefbaarheidheidsprojecten in buurten opgezet. Verder heb ik diverse gebiedsgerichte aanpakken en projecten met (migranten) ouderen opgezet en uitgevoerd.

Ook heb ik als maatschappelijk werkster en sociaal raadsvrouw gewerkt, waarbij ik procesmatige hulpverlening aan vrouwen bood, praatgroepen op thema’s heb opgezet en begeleid, juridische hulpverlening bood en dossieronderzoek op het gebied van sociale zekerheid deed.

Tot slot heb ik in de Tweede Kamer gewerkt als ombudsvrouw waarbij ik de politiek en burger dichter bij elkaar bracht door signalen van bewoners te koppelen aan politiek.

In al mijn functies staat de mens centraal. Als adviseur streef ik er naar om in onderzoeks- en adviesopdrachten echt van meerwaarde te zijn.


Expertise

Aandachtswijken | Participatie | Preventie | Jeugd | Veiligheid | Kwetsbare groepen | Asiel | Radicalisering


Opinie